nieuws

03 okt 2013, 21:09

Bezuiniging op Grand Theatre van de baan; Financiele situatie Groningen ietsiepietsie minder zorgelijk

B en W van Groningen hebben de begroting voor 2014 gepresenteerd.  In vergelijking tot de situatie dit voorjaar zijn er enkele beperkte aanpassingen. Zo is een bezuiniging op het Grand Theatre van de baan. De situatie lijkt een tikje  minder somber dan toen nog verwacht werd.

Voor een aantal in de Voorjaarsnota voorgestelde bezuinigingen stelt het college nu oplossingen voor die kunnen rekenen op meer draagvlak.
Dat blijkt in de ontwerpbegroting 2014 die het college donderdag presenteerde.

De financiële opgave voor de gemeente is onverminderd groot, maar de gemiddelde woonlasten van burgers stijgen niet. De financiële reserve is op orde en het college maakt in 2014 een goede start met het cofinancieringsfonds. De begroting laat voldoende ruimte voor eigen keuzes van het nieuwe college dat komend voorjaar aantreedt.


Het vroege overleg met de gemeenteraad en maatschappelijke organisaties heeft geleid tot een aantal belangrijke aanpassingen van de bezuinigingsvoorstellen. Zo blijft het beheer van weesfietsen en fietswrakken overeind en zijn de generieke korting voor de Kunstraad en de bezuiniging op het Grand Theatre van de baan.

Ook gaat het college de 0dB-norm voor kamerverhuur anders toepassen en niet korten op huur- en kapitaallasten van accomodaties. De gemeentelijke loketten in Lewenborg en Hoogkerk blijven open en het college bezuinigt fors minder op VVE/Kansenbeleid.

Ook schrapt het college, na het horen van de opvattingen in de gemeenteraad, de aanvankelijk voorgestelde korting van één miljoen euro in het sociale domein.


Mede op verzoek van de raad hebben instellingen die per 2014 gekort worden de gelegenheid gehad om zelf met alternatieve voorstellen te komen, het zogeheten ‘Right to Challenge’. In een aantal gevallen heeft dit geleid tot een andere invulling van de bezuiniging.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: