nieuws

06 nov 2013, 16:04

Akkoord gemeente Groningen en vakbonden over arbeidsvoorwaarden ambtenaren

Onderhandelaars van de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak en de gemeente Groningen zijn het eens geworden over voorstellen voor aanpassing van de arbeidsvoorwaarden van de gemeenteambtenaren.

Dit onderhandelingsresultaat zal voorgelegd worden aan de achterbannen van de onderhandelingspartijen. Daarna zullen de voorstellen nader worden uitgewerkt in een Sociaal Statuut. Het is de bedoeling dat dit Sociaal Statuut ingaat op 1 januari 2014 en een looptijd krijgt van vier jaar. Het komt in de plaats van het Sociaal Convenant 2011-2014 en de Sociale Leidraad.

 

Bij de omvangrijke bezuinigingsopgave waar de gemeente voor gesteld staat kan de eigen organisatie niet buiten schot blijven. Zeker in het licht van de al lopende reorganisaties binnen de gemeente zijn de onderhandelaars van zowel de vakorganisaties als de gemeente zich steeds bewust geweest van het belang van het creëren van rust en zekerheid. De onderhandelende partijen hebben daarbij over en weer inschikkelijkheid en flexibiliteit laten zien. Tijdens het onderhandelingstraject was er respect voor de wederzijdse belangen en posities met als gezamenlijke inzet de belangen van de medewerkers van de gemeente Groningen.

 

De vakorganisaties en de gemeente hebben ondermeer afspraken gemaakt over de volgorde van plaatsing bij reorganisaties, de beloning van ambtenaren en vrije dagen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: