nieuws

05 jun 2001, 00:12

Afbreken Grand Terp van Greenaway is kapitaal- en kunst-vernietiging

Groningen heeft met de kunstterp van Peter Greenaway opnieuw een project van nationale betekenis in huis gekregen. Die terp is, na gezeur van omwonenden in Dorkwerd, verplaatst naar het terrein van de Universiteit op het Zernike-complex bij Paddepoel. Daar is de terp niemand tot last, integendeel, het is er een blikvanger van de eerste orde. Daarom is het doodzonde dat deze schitterende terp nog voor 1 oktober gesloopt moet worden. Doet de provincie Groningen eindelijk eens een keer iets dat alle kranten in Nederland haalt, breken ze het na enkele maanden meteen weer af. Dat is kunst- en kapitaalvernietiging. Reageer op deze stelling in ons FORUM.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: