nieuws

19 nov 2013, 09:09

250 nieuwe banen in Groningen als alle zondagen Koopzondag worden

Wanneer Groningen er - in navolging van steden als Leeuwarden, Hoogezand, Tynaarlo of Winsum - toe over gaat om van alle zondagen koopzondag te maken, dan kan dat zeker 250 nieuwe banen opleveren in de binnenstad. Bovendien wordt voorkomen dat de consument  op zondag naar buurgemeenten gaan om daar boodschappen te doen. Dat betoogt de Groningen City Club (GCC) in een brief aan de gemeente Groningen.

Aanleiding v oor de brief vormt het feit dat B en W hebben besloten om in 2014, net als in 2013, slechts toestemming te geven voor zestien koopzondagen in Groningen. De Groningen City Club – belangenorganisatie van ondernemers in de binnenstad – had echter gehoopt dat ook in Groningen alle zondagen koopzondag zouden kunnen zijn. Dat is ook het geval in andere grote steden als Amersfoort, Maastricht en Den Bosch.


De Groningse politiek is echter verdeel over de kwestie. Veel (kleinere) ondernemers voelen er bovendien niets voor om de winkel op zondag open te stellen, want dan moeten ze personeel inhuren, en uiteindelijk schoieten ze er niets mee op. Voor het grootwinkelbedrijf ligt dat anders: daar kan men gewoon personeel inhuren.


Aanvalsplan jeugdwerkloosheid


Het grootwinkelbedrijf in Groningen wil de kleinere bedrijven in Groningen daarom gaan helpen. Men wil daarom werkloze jongeren in dienst nemen en inzetten in een ’pool’. De medewerkers kunnen dan vanuit die pool worden gedetacheerd bij de kleinere bedrijven. Elke detaillist kan dan vroegtijdig een beroep doen op een groep van gekwalificeerde verkoopmedewerkers. Vanuit deze pool zouden de 250 jongeren betaald kunnen worden.

Werkgelegenheid binnenstad


Volgens de Groningen City Club is het in elk geval van zeer groot economisch belang om de concurrentiepositie van Groningen te bewaken. De detailhandel in de binnenstad van Groningen heeft momenteel circa 6000 werkzame personen in dienst. In de gehele gemeente Groningen zijn circa 11.500 medewerkers actief in de detailhandel. Daarmee is de detailhandel na zorg, onderwijs en overheid de belangrijkste werkgever in Groningen en in feite de grootste particuliere werkgever, aldus de Groningen City Club.

 

Financiering van het plan

 

Volgens de Groningen City Club is financiering van het plan om 250 banen te scheppen voor werkzoekende jongeren te financieren met steun van het Rijk. Wethouder Ton Schroor (D66) van financiën heeft onlangs laten weten dat er voor de regio Groningen – Assen een landelijke stimuleringsbijdrage beschikbaar is van 1,6 miljoen euro voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: