Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie .
 
  GIC Luncheditie  
 
   
   
Ga direct naar de website Stuur door
 
 
 
 
Nieuws dinsdag 13 mei 2014 | 9:31
 
NOM: 2,4 miljoen winst; “hoopgevende signalen van verbeterend resultaat ”
 

Behalve over de cijfers is de NOM ook tevreden over de, in de loop van 2013, gemaakte afspraken met de aandeelhouders. Hierdoor is de positie van de NOM herbevestigd als belangrijke spil in het aanjagen van de noordelijke economie, aldus een woordvoerder

 

 

Eerst de feiten

Het jaar 2013 werd afgesloten met een positief resultaat van bijna € 2.4 miljoen. Structureel verbeterde niet alleen het financiële resultaat maar ook het resultaat van NOM Business Development en NOM Foreign Direct Investment.

 

In de balans is te zien dat het vermogen van de NOM in 2013 is afgenomen met 20 miljoen door een dividenduitkering aan de aandeelhouders. Ondanks dat blijft de NOM in staat om haar rol als financier adequaat in te vullen en hebben we de ambitie te groeien naar een investeringsniveau van ca. € 10 miljoen aan financieringen per jaar. Dat alles met een afgeslankte organisatie.

 

 

NOM Finance

 

Door NOM Finance werd in 2013 voor iets meer dan € 5.6 miljoen geïnvesteerd. Daar tegenover stonden enigszins lagere rente- en provisiebaten en dividenden. Het grootste verschil doet zich voor bij de verkopen van participaties. Verkooptrajecten zijn onregelmatig en daarmee onvoorspelbaar.

 

 

 Niettemin was het resultaat van NOM Finance € 2.478 miljoen positief. Aangezien de NOM niet als bank, maar als risico-financier optreedt, kent de portefeuille een hoog risicokarakter en daarmee een  hoog voorzieningenniveau, kenmerkend voor dit type financiering.

 

 

 

 Binnen de portefeuille zien we hoopgevende signalen van een verbeterend resultaat bij deelnemingen. Het nieuwe product van de mezzanine lening is inmiddels met een eerste financiering in de markt gezet, anderen zullen naar verwachting volgen.  Nog steeds zijn de doorlooptijden voor financiering (te) lang. De economische situatie is daar mede debet aan.  Qua conversieratio van contact tot daadwerkelijke financiering kan de NOM zich goed staande houden in de benchmark.

 

 

NOM Foreign Direct Investment

 

2013 was vanuit NOM Foreign Direct Investment (acquisitie) gezien een uitzonderlijk goed jaar. De conversie van leads (lichte plus) naar feitelijke acquisitie was hoger. De omvang van de daarmee gepaard gaande investeringen lag eveneens hoger. Last but not least werd mede door de inzet van NOM FDI een effect  bereikt van 696 nieuwe en 352 behouden arbeidsplaatsen. Opvallend is daarbij dat de nieuwe arbeidsplaatsen zich vooral concentreerden op de topsectoren.

 

NOM Business Development

 

Projecten gericht op nieuwe producten en diensten behoren tot het domein van de medewerkers van NOM Business Development. Dit betreffen veelal langlopende projecten waarbij de resultaten dus ook op langere termijn zichtbaar worden. Bij dit type projecten is een diversiteit van bedrijven en kennisinstellingen betrokken. De investeringen in innovatieve projecten waren substantieel hoger in 2013: € 24 miljoen ten opzichte van een doelstelling van € 13 miljoen (in 2012: € 4 miljoen).

 

Deze omvang mag als positieve indicator van vertrouwen in de toekomst van bedrijven gezien worden. Specifiek binnen Business Development opereert het team Agrifood & Biobased Economy onder de naam Greenlincs. In de loop van 2013 is een start gemaakt met dit (vierjarig) project. Hoewel veel tijd in de voorbereiding is gaan zitten, ligt het resultaat op het doelniveau.

 

Eveneens gestart in 2013 is FLINC nxt. Na een succesvolle eerste drie jaar heeft, gelukkig, in de loop van 2013 dit project een doorstart kunnen maken. Dat de behoefte groot is bewijst wel het feit dat het aantal ‘leads’ (serieuze contacten), begroot op 200 voor twee jaar, reeds in één jaar is gehaald. De conversie van leads naar daadwerkelijke financiering neemt echter meer tijd en zal dit jaar meer nadruk krijgen.

 


» lees verder
 
 
 
De Luncheditie: iedere dag het belangrijkste nieuws per e-mail. Nodig een vriend of collega uit.
 
De nieuwe GIC is gemaakt door iWink - meerdoenmetinternet.nl
 
 

 
 
Innovatie
 
Open Dag Hanzehogeschool Groningen op zaterdag 2 maart
 

Op zaterdag 2 maart houdt de Hanzehogeschool Groningen weer een Open Dag voor geïnteresseerde studiekiezers en hun ouders. Tussen 10.00 en 16.00 uur wordt op alle locaties informatie gedeeld over de ruim zeventig bachelor-, master-, MBA- en deeltijdopleidingen. Studenten en docenten vertellen over de inhoud van studie, toelatingseisen, studiebelasting en carrièremogelijkheden. Ook zijn er informatiemarkten, voorlichtingsrondes, colleges en rondleidingen. 


» lees verder
 
 
 
 
Bereikbaarheid & Verkeer
 
Eerste meters spoor bij De Vork liggen op hun plek
 

De eerste meters spoor op ‘De Vork’ zijn een feit. Afgelopen dagen legde aannemer Strukton Rail sporen en wissels op het toekomstige opstelterrein bij Haren. Wat is er allemaal gebeurd? ProRail maakte een samenvatting van de werkzaamheden. 


» lees verder
 
 
 
 
Economie
 
Nationaal Coördinator gaat weer huizen in aardbevingsgebied opkopen
 

De Nationaal Coördinator Groningen gaat in het voorjaar weer huizen opkopen in het aardbevingsgebied. Woningeigenaren kunnen zich vanaf 25 februari aanmelden voor het zogeheten Koopinstrument. Die regeling is speciaal bedoeld voor woningeigenaren met bijzondere omstandigheden.


» lees verder
 
 
 
 
Sport
 
Volleybalclub Lycurgus in zwaar weer
 

De regerend landskampioen bij het volleybal Abiant Lycurgus heeft financiële en bestuurlijke zorgen. Dat is gebleken uit onderzoek van RTV Noord en de club maakt er zelf ook melding van op haar website. Er is onder andere een dreigend liquiditeitstekort waardoor mogelijk het betalen van de vergoedingen aan de spelers voor de rest van het seizoen een probleem wordt. Slechte tijding voor de club zo vlak voor de start van de kampioenspoule.


» lees verder
 
 
 
 
Uitgaan
 
Het Groninger Landschap maakt leerlingen enthousiast voor natuur
 

Leerlingen van groep 7 van de elf basisscholen uit de voormalige gemeente Eemsmond gaan de komende maand naar het bezoekerscentrum Waddenkust van Het Groninger Landschap in Pieterburen. Daar worden de leerlingen meegenomen in de fascinerende wereld van vogels of zoogdieren. Het Groninger Landschap wil met deze lessen leerlingen enthousiast maken voor natuur en landschap in hun omgeving.


» lees verder
 
 
 
 
Wonen
 
Marketing Groningen en Noorderland presenteren bijzondere Groningen Special
 

Vandaag wordt de Groningen Special van het lifestylemagazine Noorderland bezorgd bij de abonnees. De speciale uitgave is een samenwerking tussen Noorderland en Marketing Groningen. Het blad heeft een totale oplage van 35.000 en ligt vanaf komende dinsdag tot halverwege mei in de winkels. 


» lees verder
 
 
 
  GIC is een uitgave van Persbureau Tammeling .
 
  U kunt deze editie van de GIC Luncheditie ook doorsturen naar een vriend of relatie .
 
  Als u de GIC Luncheditie op een ander e-mailadres wilt ontvangen, kunt u uw e-mailadres wijzigen .
 
  Indien u de GIC Luncheditie niet meer wilt ontvangen, kunt u zich online afmelden .
 
 
 
© 2019 persbureau Tammeling De Luncheditie wordt verstuurd met iMailingtool