Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie .
 
  GIC Luncheditie  
 
   
   
Ga direct naar de website Stuur door
 
 
 
 
Nieuws donderdag 21 november 2013 | 10:38
 
Economisch herstel in Groningen zet langzaam door
 

Uit de kwartaalenquête van de Kamer van Koophandel blijkt dat de lijn van het broze herstel die in het vorige kwartaal werd ingezet, zich doorzet. In het lopende kwartaal verwacht het bedrijfsleven in Noord-Nederland meer omzet dan in het derde kwartaal.
De groei is echter nog te mager om ondernemers direct meer vertrouwen te geven in de economische ontwikkeling. Belangrijke graadmeters voor de stemming in het bedrijfsleven, zoals de animo om te investeren, blijven een rood signaal geven.
Eric Jansen, directeur Kamer van Koophandel Noord-Nederland: Een spannende vraag is of de economie op afzienbare termijn weer in een fase komt waarin dezelfde hoeveelheid mensen nodig zijn voor de productie als we in eerdere jaren gewend zijn geweest. Dit omdat de werkgelegenheid niet in de pas loopt met het broze herstel. De economische groei komt dus uit productiviteitsverbetering. ‘’

 

Investeringen


Jansen vervolgt: De positieve signalen zijn nog niet sterk genoeg om het stemmingsbeeld van ondernemers te verbeteren. Het economisch klimaat is in het vierde kwartaal naar hun oordeel opnieuw verslechterd. Bovendien is de animo om te investeren aanhoudend laag. De bestedingen aan productiemiddelen zullen dit jaar opnieuw dalen en voor 2014 wordt geen herstel verwacht. Het pessimisme over de investeringen kunnen we ook niet los zien van de afbrokkelende winstgevendheid. Bedrijven geven al sinds voorjaar 2011 van kwartaal op kwartaal aan dat hun rendementspositie achteruit gaat. De financiële ruimte om te investeren wordt daardoor beperkt.


Groei over alle sectoren


Alle sectoren van de economie dragen bij aan de betere omzetbalans. De bouw springt er uit, hoewel deze sector als enige een overschot heeft aan negatieve omzetverwachtingen. Dat overschot is wel teruggelopen van 52 procent in het vierde kwartaal van het vorige jaar tot 3 procent nu (saldo van 18% stijging en 21% daling). De krimp in de bouw lijkt dus goeddeels tot staan te zijn gekomen. De prognose op jaarbasis voor 2014 geeft daarover nog geen uitsluitsel. De sector verwacht in elk geval niet dat de groei volgend jaar voldoende zal zijn om het in de eerste kwartalen van 2013 verloren terrein terug te winnen. Bovengemiddeld is in het vierde kwartaal de omzetstijging in de industrie en de sector vervoer en communicatie. Jansen: De export blijkt ook nu weer de motor te zijn voor de gunstige ontwikkeling van de industrie.


Werkgelegenheid spannende factor
Ongunstig blijven voorlopig de perspectieven voor de werkgelegenheid. Veel bedrijven geven te kennen dat ze nog te ruim in het personeel zitten. Daar verandert de bescheiden omzetgroei niet direct iets aan. Zowel in het vierde kwartaal als na de jaarwisseling zal de reductie van het aantal arbeidsplaatsen doorgaan. De bouw is daarin het meest stellig. Ruim een derde van de bedrijven in deze sector zegt het personeelsbestand te zullen inkrimpen. Voor het totale bedrijfsleven is dat 13 procent.


» lees verder
 
 
Nieuws donderdag 21 november 2013 | 10:24
 
Groningse ondernemers : Sinterklaastijd ook voor kinderen Voedselbank!
 

Binnen GCC houdt Grace Meijer, bestuurslid, zich dit jaar bezig met o.a. het Huis van Sinterklaas in de Der Aa-kerk. De slaap- en werkkamer van Sinterklaas is volledig ingericht en tot 5 december opengesteld voor de kinderen en hun ouders in Groningen. Achter de schermen heeft ze zich ook ingezet voor een speciale doelgroep, namelijk de Voedselbank.

 

Aanstaande donderdag 21 november biedt zij samen met GCC-voorzitter Bert-Jan Hakvoort vijfhonderd zakjes die gevuld zijn met snoep en andere leuke dingen aan de Voedselbank aan. Dit is tot stand gekomen nadat GCC een oproep had geplaatst richting de ondernemers in de binnenstad. Diverse bedrijven reageerden en doneerden. De vraag was overal duizend stuks van te krijgen. De eerste vijfhonderd gaan naar de Voedselbank (op dit moment zijn er circa vijfhonderd kinderen die gebruik maken van de Voedselbank). De overige surprisezakjes gaan naar het Beatrix Kinderziekenhuis (onderdeel van het UMCG), het Martiniziekenhuis en Stichting Kopland.

 

Dit bericht is samengesteld met medewerking van de Voedselbank met het oogmerk Stadjers te attenderen op het feit dat het feest van Sinterklaas niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid is!


» lees verder
 
 
 
De Luncheditie: iedere dag het belangrijkste nieuws per e-mail. Nodig een vriend of collega uit.
 
De nieuwe GIC is gemaakt door iWink - meerdoenmetinternet.nl
 
 

 
 
Innovatie
 
Groningen Digital Business Centre: aandacht voor ‘duizelingwekkende digitale ontwikkelingen’
 

In Groningen heeft het een jaar geleden opgerichte ‘Groningen Digital Business Centre (GDBC)’ voor de tweede keer een opmerkelijk evenement georganiseerd. Het GDBC is een nieuw kenniscentrum dat zich richt op het ontwikkelen, delen en overdragen van kennis op het gebied van digitaal ondernemen.


» lees verder
 
 
 
 
Bereikbaarheid & Verkeer
 
Vijf vijvers Hora Siccamasingel vanaf 26 november baggervrij gemaakt
 

Alle vijf vijvers aan de Hora Siccamasingel in De Wijert worden vanaf 26 november gebaggerd. Aanleiding hiervoor is de verplichting van Aanpak Ring Zuid om de noordelijkste van de vijf vijvers meer geschikt te maken voor vleermuizen. Waterschap Hunze en Aa’s, de beheerder van de vijvers, voert de werkzaamheden uit.

 


» lees verder
 
 
 
 
Economie
 
Groningen Airport Eelde: belangstelling voor 'hubs' München en Kopenhagen valt tegen
 

De provincie Groningen wil mogelijk afzien van een miljoenen-investering in Groningen Airport Eelde wanneer lijnverbindingen met belangrijke overstapplaatsen Kopenhagen en München vervallen. Dagelijkse verbindingen naar de twee overstapplaatsen (“hubs”) worden momenteel onderhouden door vliegbedrijf Nordica, maar deze maatschappij uit Estland is teleurgesteld in de belangstelling voor vluchten vanaf Eelde.


» lees verder
 
 
 
 
Sport
 
Abiant Uitzendgroep stopt na 11 jaar definitief als hoofdsponsor van Lycurgus Volleybal
 

Aan het einde van het lopende seizoen neemt Abiant Uitzendgroep na ruim 11 jaar afscheid als hoofdsponsor van de Groningse volleybalclub Lycurgus. Abiant geeft aan volgend jaar een andere invulling aan haar sponsorbeleid te willen geven. De uitzendgroep blijft wel als subsponsor verbonden aan de club. Lycurgus is inmiddels druk op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor.


» lees verder
 
 
 
 
Uitgaan
 
Theaterfestival Jonge Harten dit jaar 'herkenbaar en ongemakkelijk'
 

Prachtige theatervoorstellingen die een antwoord geven op je meest intieme en persoonlijke levensvragen. Dat is de 2018-editie van het theaterfestival Jonge Harten, met tientallen voorstellingen op soms bijzondere plekken, in een notendop.


» lees verder
 
 
 
 
Wonen
 
RUG wil extra verdieping op Bibliotheek Boteringestraat
 

De Rijksuniversiteit Groningen wil een extra verdieping laten bouwen op het dak van het bibliotheekgebouw in de Oude Boteringestraat.


» lees verder
 
 
 
  GIC is een uitgave van Persbureau Tammeling .
 
  U kunt deze editie van de GIC Luncheditie ook doorsturen naar een vriend of relatie .
 
  Als u de GIC Luncheditie op een ander e-mailadres wilt ontvangen, kunt u uw e-mailadres wijzigen .
 
  Indien u de GIC Luncheditie niet meer wilt ontvangen, kunt u zich online afmelden .
 
 
 
© 2018 persbureau Tammeling De Luncheditie wordt verstuurd met iMailingtool