Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie .
 
  GIC Luncheditie  
 
   
   
Ga direct naar de website Stuur door
 
 
 
 
Nieuws vrijdag 23 augustus 2013 | 11:40
 
Kvk Noord voorzichtig optimistisch over economie
 

Het omslagpunt in de conjunctuur lijkt nabij. Dat zegt althans de Kamer van Koophandel Noord-Nederland. De kamer baseert zich op de julipeiling van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN). Steeds meer bedrijven verwachten dat hun omzet zal gaan stijgen.


» lees verder
 
 
Nieuws vrijdag 23 augustus 2013 | 10:02
 
Groninger aspirant-leden Albertus en Vindicat ruimen zwerfvuil op
 

Aspirant-leden van R.K.S.V. Albertus Magnus en G.S.G Vindicat atque Polit moeten flink aan de schoonmaak. Vandaag en maandag 26 augustus ruimen ze zwerfvuil op. Dit doen zij tijdens de jaarlijkse zwerfafval opruimacties die onderdeel zijn van de introductieweken van de studentenverenigingen.


» lees verder
 
 
Nieuws vrijdag 23 augustus 2013 | 9:39
 
Roeland van der Schaaf kandidaat-lijsttrekker PvdA Groningen, gemeenteraad 2014
 

‘De PvdA in Groningen zoekt een nieuwe lijsttrekker bij de komende raadsverkiezingen in 2014. In deze brief wil ik uitleggen waarom ik denk dat ik daar geschikt voor ben en vooral waar ik als lijsttrekker voor sta.

 

We leven in een onzekere tijd. De economische crisis duurt voort, er zijn financiële problemen bij mensen en ook bij overheden. Ook de PvdA staat voor een stevige opgave. In Groningen hebben we als afdeling een heuse crisis beleeft, we besturen mee in een gemeente die het zwaar heeft en ook onze regeringsdeelname zet het vertrouwen van veel mensen in onze partij op de proef.

 

Het is de kunst om in deze tijd het hoofd koel te houden en de energie positief te richten. Het beste moet uit de partij en de stad worden gehaald. Daarvoor zijn wervende en werkende ideeën nodig. Deze tijd vereist ook een verbindende en vertrouwenwekkende politieke stijl. Een stijl waarbij iedereen zijn bijdrage kan leveren vanuit het perspectief dat de PvdA alleen als een team succesvol kan zijn en alleen zo de Stadjers van dienst is.’

 

De visie en de ideeën


Het verkiezingsprogramma van de partij is natuurlijk bepalend voor de politieke inzet van onze gekozenen. Er is onlangs een conceptprogramma ( http://www.pvdagroningen.nl/p/2013/08/22/ontwerp-verkiezingsprogramma-voor-een-stad-die-werkt ) vastgesteld. De komende weken zijn de leden van onze afdeling aan zet om het programma definitief te maken. Een uitgelezen kans om samen te werken aan creatieve en wervende ideeën. Dan kan de PvdA in Groningen zich van haar beste kant laten zien. De problemen in de stad vragen om een energieke en strijdvaardige aanpak. Ik wil hier kort een aantal thema’s benoemen die wat mij betreft cruciaal zijn.

Werk
De werkgelegenheid in de stad staat onder druk. Door de crisis, maar ook door bezuinigingen. Naar mijn idee moet de PvdA de komende vier jaar alles doen om werk te maken. Door internationale ontwikkelingen (hoge transportkosten, hogere inkomens in lage lonenlanden) ligt er bijvoorbeeld een kans om weer meer productiewerk naar West-Europa te halen. Goed ook voor de onderkant van de arbeidsmarkt.

De bouwsector zit in zwaar weer. Als wethouder doe ik met het onlangs gelanceerde Bouwoffensief een poging om met alle betrokken partijen weer meer schwung in deze sector te krijgen. En we zullen ook ruim baan moeten blijven geven aan onze economische motoren: de kenniseconomie en de binnenstad. En de PvdA moet als echte sociaal-democratische partij bovendien oog houden voor de kwaliteit van de arbeid. Door de crisis staat de positie van veel werknemers namelijk onder druk. We moeten ons daarbij realiseren dat er ook mensen zijn voor wie betaald werk niet weggelegd is. De PvdA moet ook daar pal voor staan. Een goed armoedebeleid gericht op mee mogen doen moet daarom altijd overeind blijven. Iedereen heeft recht op perspectief.

De politieke stijl


Deze tijd vraagt naar mijn idee om leiderschap dat perspectief biedt en ruimte geeft. Maar ook om leiderschap dat niet wegloopt voor zware besluiten en er staat als de nood het hoogst is. Realisme en hoop horen hand in hand te gaan. Een vertrouwenwekkende politieke stijl vraagt in deze tijd om openheid, nuchterheid en vooral het besef dat het sluiten van verbindingen (met de samenleving, met andere partijen) vaak meer oplevert dan het vasthouden aan het eigen gelijk. Macht kunnen delen is voor de PvdA in 2013 belangrijker dan macht uit willen oefenen.


De PvdA waar ik voor sta is ook benaderbaar en toegankelijk. Leden, burgers, bedrijven of instellingen moeten gemakkelijk de weg naar onze volksvertegenwoordigers en bestuurders weten te vinden. Zichtbaar zijn in de samenleving en een minzame houding.

Teamwerk


Maar bovenal zal de PvdA in Groningen een goed functionerend team horen te zijn. Het totale resultaat telt en elke positie in het team is even cruciaal. Leiderschap in een team betekent dat het niet uit maakt wie er scoort. Maar wel dat je bereid bent om op de momenten dat het er toe doet voor het team de kastanjes uit het vuur te halen. Loyaliteit aan de club staat voorop.

Het is deze politiek stijl die ik voorsta en naar mijn idee de spirit de PvdA in Groningen nu nodig heeft. We hebben als lokale partij een moeilijke tijd van verdeeldheid achter de rug, maar nu gezamenlijk de schouders eronder om onze bijdrage te leveren om onze stad socialer te maken en haar bewoners vooruit te helpen. Vastberaden, energiek en creatief op zoek naar goede ideeën en nieuwe samenwerkingsverbanden.

Campagne
Waarom denk ik dat ik de persoon ben die nu de PvdA dat gezicht kan geven? Een lijsttrekker is tijdens de campagne het lokale gezicht van de partij. Hij/zij moet zich het vuur uit te sloffen lopen, zichtbaar zijn op straat en in de media. Dat kan ik. Ik beheers het politieke spel, zonder het als een spelletje te zien. Ik kan op een vriendelijke manier onze politiek punten helder over het voetlicht brengen. Zowel op straat als op TV. Naar de stad toe denk ik dat ik voor onze partij ook een goed gezicht ben. Geen volkstribuun, maar wel een rustige en betrouwbare sociaal-democraat die weet waar hij het over heeft, goed luistert en open staat voor suggesties van anderen. Weliswaar Fries van geboorte, maar Stadjer van hart. Bovendien ben ik een echte teamspeler.

Ik denk daarom dat ik de afgelopen tijd als wethouder, maar ook in mijn 20 jaar actief lidmaatschap heb laten zien dat ik de capaciteiten en de eigenschappen bezit om de kar in de goede richting te trekken.''

 

Roeland van der Schaaf
Sociaal-democraat

(Einde brief)


» lees verder
 
 
 
De Luncheditie: iedere dag het belangrijkste nieuws per e-mail. Nodig een vriend of collega uit.
 
De nieuwe GIC is gemaakt door iWink - meerdoenmetinternet.nl
 
 

 
 
Innovatie
 
Groningen Digital Business Centre: aandacht voor ‘duizelingwekkende digitale ontwikkelingen’
 

In Groningen heeft het een jaar geleden opgerichte ‘Groningen Digital Business Centre (GDBC)’ voor de tweede keer een opmerkelijk evenement georganiseerd. Het GDBC is een nieuw kenniscentrum dat zich richt op het ontwikkelen, delen en overdragen van kennis op het gebied van digitaal ondernemen.


» lees verder
 
 
 
 
Bereikbaarheid & Verkeer
 
Vijf vijvers Hora Siccamasingel vanaf 26 november baggervrij gemaakt
 

Alle vijf vijvers aan de Hora Siccamasingel in De Wijert worden vanaf 26 november gebaggerd. Aanleiding hiervoor is de verplichting van Aanpak Ring Zuid om de noordelijkste van de vijf vijvers meer geschikt te maken voor vleermuizen. Waterschap Hunze en Aa’s, de beheerder van de vijvers, voert de werkzaamheden uit.

 


» lees verder
 
 
 
 
Economie
 
Northern Times en RUG lanceren Econ 050: Engelstalige podcast over noordelijke economie
 

The Northern Times en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) van de Rijksuniversiteit lanceren vrijdagmiddag onder de titel ‘Econ 050’ een Engelstalige podcast. In elke aflevering staat een voor de noordelijke economie belangrijk onderwerp centraal Northern Times-journaliste Traci White gaat daarover in gesprek met een expert van de FEB.


» lees verder
 
 
 
 
Sport
 
Abiant Uitzendgroep stopt na 11 jaar definitief als hoofdsponsor van Lycurgus Volleybal
 

Aan het einde van het lopende seizoen neemt Abiant Uitzendgroep na ruim 11 jaar afscheid als hoofdsponsor van de Groningse volleybalclub Lycurgus. Abiant geeft aan volgend jaar een andere invulling aan haar sponsorbeleid te willen geven. De uitzendgroep blijft wel als subsponsor verbonden aan de club. Lycurgus is inmiddels druk op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor.


» lees verder
 
 
 
 
Uitgaan
 
Theaterfestival Jonge Harten dit jaar 'herkenbaar en ongemakkelijk'
 

Prachtige theatervoorstellingen die een antwoord geven op je meest intieme en persoonlijke levensvragen. Dat is de 2018-editie van het theaterfestival Jonge Harten, met tientallen voorstellingen op soms bijzondere plekken, in een notendop.


» lees verder
 
 
 
 
Wonen
 
Thuis Nieuwbouwmakelaars maakt woondromen werkelijkheid op Nieuwbouw / Verbouw XL Beurs!
 

Droom jij van meer ruimte, wonen aan het water, juiste het stadse wonen of van heel veel groen? Kom een stap dichterbij jouw droom tijdens deze Nieuwbouw / Verbouw XL Beurs op 16, 17, 18 november aanstaande in MartiniPlaza. Thuis Nieuwbouwmakelaars vertelt je graag persoonlijk alles over de lopende én toekomstige nieuwbouwplannen. Maak jouw woondroom werkelijkheid! 


» lees verder
 
 
 
  GIC is een uitgave van Persbureau Tammeling .
 
  U kunt deze editie van de GIC Luncheditie ook doorsturen naar een vriend of relatie .
 
  Als u de GIC Luncheditie op een ander e-mailadres wilt ontvangen, kunt u uw e-mailadres wijzigen .
 
  Indien u de GIC Luncheditie niet meer wilt ontvangen, kunt u zich online afmelden .
 
 
 
© 2018 persbureau Tammeling De Luncheditie wordt verstuurd met iMailingtool