innovatie

24 sep 2013, 08:08

VCD Infra Solutions Groningen innoveert met Solid Workspace: virtuele werkplek voor de zorg vanuit de cloud

Het in Groningen gevestigde VCD Infra Solutions - één van de grotere zelfstandige ICT-bedrijven die in diverse segmenten tot de top drie van Nederland behoort – heeft een bijzondere innovatie.

Solid Workspace van VCD is een virtuele werkplek voor zorgverleners waartoe zij altijd en overal, vanaf elk device toegang hebben. VCD heeft al veel ervaring met het implementeren van Solide Workspace vanuit het eigen datacenter van de klant, maar nu introduceert VCD Solid Workspace ook vanuit de cloud. Solid Workspace zet de zorgprofessional centraal en biedt de juiste informatie aan de juiste personen. Het concept sluit naadloos aan bij de praktijk van een moderne zorginstelling. Vanuit de cloud betekent voor zorginstellingen dat ze niet hoeven te investeren in een complexe ICT-omgeving.

 

Van Zorghuis naar Zorg thuis


Steeds meer zorg wordt aan huis geleverd buiten de traditionele muren van een ziekenhuis of zorginstelling. Ofwel: van zorghuis naar zorg thuis. Om de cliënten optimaal te betrekken en kennisuitwisseling met derden mogelijk te maken, zijn moderne ICT-voorzieningen nodig. De juiste informatie, op het juiste moment op iedere locatie bereikbaar via moderne communicatiemiddelen, is de sleutel tot succes.

 

Deze tijd vraagt om een nieuwe, digitale oplossing. Met gebruikersgemak aan de voorzijde en een solide IT-omgeving aan de achterzijde: Solid Workspace.


Nieuwe technieken bieden de mogelijkheid om ook nieuwe soorten dienstverlening aan te bieden. Denk daarbij aan digitale belcirkels voor ouderen en medicatiebewaking op afstand. Echter, veel zorginstellingen hebben nog een redelijk traditioneel infrastructureel ICT-landschap.

De kracht van VCD is dat zij praktische handvatten aanreikt om ICT in te zetten om deze omslag in denken en doen te faciliteren. De techniek is er en de applicaties zijn er klaar voor. Het gaat erom alles gecoördineerd, integraal en weloverwogen in te zetten om de verschuiving naar steeds meer extramurale zorg maximaal te faciliteren.

 

Over VCD


De VCD IT Groep is één van de grotere zelfstandige ICT-bedrijven die in diverse segmenten tot de top drie van Nederland behoort. De focus ligt op gezondheidszorg, retail en transport, finance, onderwijs en zakelijke dienstverlening.

Als fullservice dienstverlener levert VCD zowel consultancy en software als infrastructuur en beheer. De VCD IT Groep bestaat uit VCD Automatisering, VCD Infra Solutions, VCD Business Intelligence, VCD Healthcare en VCD CSS. De gezamenlijke focus van de bedrijven is innovatie door en implementatie van kwalitatief onderscheidende IT-oplossingen. VCD heeft een belangrijke positie in de Nederlandse zorgmarkt, want ruim 80% van de ziekenhuizen en meer dan 250 zorginstellingen zijn al klant.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: