innovatie

10 okt 2013, 10:10

Twee nieuwe technische opleidingen aan de Hanzehogeschool Groningen

Het Ministerie van Onderwijs heeft besloten om twee technische masteropleidingen van de Hanzehogeschool Groningen te financieren. Het gaat om de wo-masteropleiding European Master in Renewable Energy en om de hbo-masteropleiding Advanced Sensor Applications.
European Master in Renewable Energy.

De wo-masteropleiding ‘European Master in Renewable Energy’ leidt studenten op om de groeiende vraag naar duurzame energie te stroomlijnen en te besturen. Deze masteropleiding is het enige internationale programma op gebied van hernieuwbare energie en wordt verzorgd door universiteiten en hogescholen in Nederland, Groot Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Portugal en Griekenland. De Hanzehogeschool Groningen is in september 2012 met de masteropleiding gestart.


Advanced Sensor Applications


De hbo-masteropleiding Advanced Sensor Applications is gespecialiseerd in sensortechniek.
Denk hierbij aan nieuwe toepassingen in bijvoorbeeld de zorg, energie, milieu, sport of industrie. De opleiding is het vervolg op de zojuist door de NVAO als goed geaccrediteerde bachelor opleiding Advanced Sensor Applications. De bachelor opleiding ontving deze week tevens het kwaliteitszegel van de Keuzegids Voltijd Opleidingen 2014.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: