innovatie

09 jul 2013, 21:09

Subsidie voor Gronings project om bereikbaarheid van dunbevolkte (krimp)gebieden in stand te houden

Het project Improving Transport and Accessibility through new Communication Technologies (ITRACT) heeft als doel de bereikbaarheid van dunbevolkte (krimp)gebieden in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. De Hanzehogeschool Groningen leidt dit Europese project, waar ongeveer € 4 miljoen mee gemoeid is. Het samenwerkingsproject van dertien vervoersorganisaties, overheidsinstellingen en hogescholen/universiteiten uit vijf verschillende landen rond de Noordzee is gericht op personenvervoer.

De partners hebben eerst een inventarisatie van de vervoerswensen in verschillende regio’s rond de Noordzee gemaakt. Onderzocht wordt of en hoe aan deze wensen voldaan kan worden. Hierbij wordt onder andere gekeken naar slimmere vervoersmogelijkheden en een slimmer gebruik van informatie zoals van sociale media (Twitter, Facebook). Daarnaast worden mogelijkheden onderzocht om het vervoer voldoende rendabel uit te kunnen voeren. Deze toepassingen worden vervolgens in verschillende landen uitgetest.

Het Instituut voor Communicatie, Media & IT en het Kenniscentrum Ondernemerschap van de Hanzehogeschool Groningen voeren dit project uit en hebben een aanvraag ingediend voor een aanvullende INTERREG subsidie met als doel om dit project uit te breiden naar de combinatie van personen- en goederenvervoer, het project ITRACT-Extended. Deze aanvraag is gehonoreerd, waardoor het project 7 ton extra te besteden heeft. Het idee is om als aanvulling business modellen te combineren, om zo het vervoer van personen en van goederen waar mogelijk met elkaar te integreren. Gedacht wordt dan aan vervoer en transport in zorg-gerelateerde domeinen, zoals de distributie van medicijnen, vervoer van thuiszorgmedewerkers en vervoer van mensen van en naar hun dagbesteding.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: