innovatie

23 mei 2014, 09:09

Studenten geven Hanzehogeschool Groningen een 7,3

De Hanzehogeschool Groningen krijgt een 7,3 als rapportcijfer van haar studenten. Dat is beter dan vorig jaar: toen gaven de studenten de Hanzehogeschool nog een 7.2.

Het cijfer komt tevoorschijn uit de Nationale Studentenenquête (NSE)

Op bijna alle onderwerpen in deze Nationale Studentenenquête (NSE) tonen studenten van de Hanzehogeschool Groningen meer tevredenheid dan in de NSE 2013. Het algemene cijfer voor de Hanze is een 7.3 (vorig jaar was dat een 7.2). In de NSE 2014 staan 19 opleidingen van de Hanzehogeschool Groningen op nummer 1 (studie algemeen) ten opzichte van gelijkluidende opleidingen elders in het land.

 

De tevredenheid van Hanzestudenten ligt bovendien -net als vorig jaar- boven het landelijk hbo-gemiddelde. Een stijgende lijn waarmee de Hanzehogeschool Groningen in 2014 de derde plaats op de ranglijst van grotere hogescholen in Nederland bereikt en de hoogste plaats onder de noordelijke hogescholen. Bijna 10.000 Hanzestudenten (37%) vulden de landelijke enquête in. Een respons die boven het landelijk gemiddelde van 34% ligt.

 

De Hanzehogeschool Groningen neemt de NSE enquête heel serieus door hier bij de opleidingen structureel aandacht aan te besteden en de studenten hierbij te betrekken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: