innovatie

12 jul 2013, 10:10

Slechte internet-verbinding Groninger platteland: provincie moet ingrijpen, vindt PVV

De fractie van de PVV in Provinciale Staten van Groningen vindt dat de provincie Groningen in actie moet komen om er voor te zorgen dat de kwaliteit van het internet op het platteland snel verbetert. Fractievoorzitter Ton van Kesteren heeft over de kwestie vragen gesteld naar aanleiding van een reportage in Nieuwsuur waarin werd betoogd dat de slechte internetverbindingen in plattelandsgebieden economisch schadelijk zijn.

Zo'n 500.000 mensen op het platteland van Nederland hebben geen internet of hebben een slechte internetverbinding. Als daar niets aan wordt gedaan, trekken volgens onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen steeds meer mensen weg van het platteland. Een slecht functionerende verbinding brengt ook 60.000 bedrijven in de problemen. Dat betekent minder economische activiteit en een kwijnende agrarische sector.

 

De PVV vindt het onbegrijpelijk dat in Groningen de internetcapaciteit zo beperkt is. Miljoenen worden er geïnvesteerd in healthy ageing en energietransitie, terwijl veel bedrijven in onze provincie schade lijden door een beroerde internetverbinding. Als er geen marktpartijen willen investeren in breedbandinternet, dan vindt de PVV dat het Provinciebestuur die kosten op moeten hoesten.

 

GS hebben altijd de mond vol over hun zorg om de krimpgebieden. Om ervoor te zorgen dat het buitengebied een goed functionerend internet krijgt, zal er in de provincie Groningen zo’n 15 miljoen geïnvesteerd moeten worden.

 

De PVV gaat de kwestie aankaarten in Gedeputeerde Staten en heeft vragen gesteld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: