innovatie

19 nov 2013, 21:09

Provincie Groningen ondersteunt zestien innovatieve projecten

Het college van GS van de provincie Groningen stelt 2,2 miljoen euro beschikbaar voor zestien innovatieprojecten uit de speerpuntsectoren Energie, Water, Sensor, Agribusiness en Life Sciences.

De projecten die ondersteund worden dragen bij aan de samenwerking tussen noordelijke MKB ondernemers en kennisinstellingen en zijn marktgericht. Bij een succesvolle uitrol van de innovatieve projecten verwachten de initiatiefnemers dat er bij de deelnemende bedrijven zo'n 300 arbeidsplaatsen worden gecreëerd .


De totale omvang van de zestien projecten bedraagt 30 miljoen euro, waarvan 7,3 miljoen euro SNN subsidie en 2,2 miljoen euro provinciale subsidie. De overige kosten worden gedragen door de deelnemende bedrijven en kennisinstellingen.

Voorbeeld van een project uit de sector Agribusiness / Biobased Economy is het project 'Beets tot Biopolymers'. In dit project werkt Suikerunie onder andere samen met Philips Drachten en de Rijksuniversiteit om uit suikerbietenpulp grondstoffen te halen om bioplastic te maken. Philips is op zoek naar duurzame materialen die gebaseerd zijn op hernieuwbare groene grondstoffen in plaats van op aardolie gemaakt plastics.

Een ander voorbeeld van samenwerking is het ontwerpen van een nieuwe zeeftechniek in het waterzuiveringsproces van Waterschappen. In het project 'Cellulose assisted dewatering of sludge' werken twee waterschappen samen met de Rijksuniversiteit en twee bedrijven om het in rioolwater aanwezige cellulose eruit te zeven. De cellulose wordt daarna als filterhulpmiddel ingezet voor de ontwatering van zuiveringsslib. Met deze oplossing wordt het gebruik van chemicaliën om zuiveringsslib te ontwateren terug gebracht en worden kosten bespaard.

 

In het project 'Twincer' wordt een door de Rijksuniversiteit ontwikkeld concept medisch hulpmiddel voor het inhaleren van medicijnen verder ontwikkeld en onderzocht in samenwerking met twee bedrijven. Er wordt gekeken welke medicijnen geschikt zijn voor deze methode en het apparaat wordt verder doorontwikkeld en tot een voor productie gereed apparaat gemaakt.

 

De zestien projecten waaraan de provincie Groningen subsidie beschikbaar stelt verstrekt de samenwerking tussen ondernemers en kennisinstellingen. De ondernemers en kennisinstellingen zoals Rijksuniversiteit Groningen, UMCG, Hanzehogeschool, Wageningen Universiteit leveren zelf het grootste deel van de financiering. Zij verwachten dat bij succes er nieuwe ondernemingsactiviteiten met de daarbij behorende werkgelegenheid gecreëerd wordt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: