innovatie

07 nov 2013, 20:08

Oldambt wil marktplaats voor gemeentelijk vastgoed

Het college van B en W van de gemeente Oldambt stelt voor om gemeentelijk vastgoed af te stoten. Daarvoor is het voorstel om gemeentelijke panden, die niet meer in gebruik zijn, via een ‘marktplaats’ op de markt te brengen. De gemeenteraad beslist op 18 december over dit onderwerp.

Het opzetten van een marktplaats is één van de aanbevelingen uit de accommodatienota van de gemeente Oldambt. Deze nota heeft het college onlangs vastgesteld. Een andere aanbeveling uit de nota is het onderzoeken van mogelijkheden om de gemeentelijke jachthavens te privatiseren. Ook hiervoor is het opzetten van een marktplaats een mogelijkheid. De gemeente Oldambt wil ook een gemeente zijn die duurzaamheid belangrijk vindt. Daarom wordt gekeken naar mogelijkheden om de gebouwen energiezuiniger te maken.

 

Bezuinigingen


Aanleiding voor het opstellen van de accommodatienota zijn de bezuinigingen. Vanaf 2014 moet € 275.000 worden bezuinigd op panden waarvan de gemeente eigenaar is of subsidieverstrekker is. De gemeente heeft opdracht gegeven om te onderzoeken hoe deze doelstelling is te halen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: