innovatie

09 okt 2007, 00:12

‘’Natuurontwikkeling Nederland vertraagd door hoge prijs landbouwgrond’’, zegt Groningse hoogleraar

Door de stijgende graanprijzen is het brood duurder geworden. Ook zuivelproducten zijn in prijs gestegen. Blijkbaar neemt de vraag naar landbouwproducten sterk toe. Dit heeft zijn weerslag op de prijs van landbouwgrond. Volgens Dirk Strijker, bijzonder hoogleraar Plattelandsontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen , heeft dit weer gevolgen voor de natuurontwikkeling in Nederland .

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: