innovatie

26 jun 2013, 20:08

Internationale proef met elektrische auto’s in Groningen en Oldenburg afgerond

De gemeente Groningen heeft in de afgelopen maanden samen met FC Groningen, TNO en de Hanzehogeschool een proef uitgevoerd met vier elektrische bedrijfsauto’s.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In het kader van het INTERREG-project Hansa Energy Corridor is dezelfde proef tegelijkertijd uitgevoerd in de zusterstad Oldenburg. Door studenten van de Hanzehogeschool Groningen is de haalbaarheid van het concept onderzocht, waarbij de nadruk lag op user experience. Hoe reageren werknemers op het gebruik van elektrische auto's in plaats van een auto op fossiele brandstoffen? Uit de resultaten kwam naar voren dat het gebruik van een elektrische auto binnen alle vier partner-organisaties haalbaar is.


Wel moet er goed worden gekeken naar de organisatie en wat voor soort auto daarbij past. Niet elke auto is even representatief gebleken. Daarbij is ook een laagdrempelig reserveringssysteem van belang. Wanneer de drempel te hoog is voor mensen zullen ze voor een makkelijk alternatief kiezen – namelijk de fiets of de eigen auto. De elektrische auto blijft dan ongebruikt.


Over het algemeen zijn de gebruikers verrassend positief, sommige werden zelfs enthousiast door middel van het gebruik van de elektrische auto. De elektrische auto werd veelal gebruikt voor korte afstanden, aangezien de gebruikers toch wel hinder ondervonden van de actieradius van de auto, de zogenaamde ‘range anxiety”. Hierdoor werd voornamelijk bij het eigen kantoor opgeladen en geen gebruik gemaakt van andere oplaad- mogelijkheden binnen de regio. Binnen TNO werden de medewerkers uitgedaagd ‘wie maakt de meeste kilometers en komt het verst met de elektrische auto en terug’.


Met hun deelname laten de organisaties zien hoe zij omgaan met het thema maatschappelijk verantwoord ondernemen.