innovatie

09 okt 2007, 00:12

Honderden Groningse leerlingen aan de slag met waterlespakket Watch

Komend schooljaar onderzoeken opnieuw honderden basisschoolleerlingen uit de provincie Groningen de kwaliteit van het water bij hen in de buurt. Daarvoor maken ze gebruik van het educatieve lespakket Watch Groningen. Zo onderzoeken ze ondermeer de zuurgraad, verschillende soorten waterdiertjes en de planten in het water. In gezamenlijkheid willen de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, Het Groninger Landschap en het IVN Consulentschap Groningen jonge Groningers enthousiast maken voor een goede waterkwaliteit water in hun eigen leefomgeving.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: