innovatie

05 nov 2013, 21:09

Hanzehogeschool Groningen verzorgt scholing voor Tinten Welzijnsgroep

In 2015 wordt de jeugdzorg overgeheveld van de provincie naar de gemeenten. Daarmee krijgen de gemeenten bestuurlijk en financieel de verantwoordelijkheid voor de gehele zorg voor jeugd. Dit heeft nogal wat consequenties. Tinten Welzijnsgroep (die via haar lokale welzijnsorganisaties werkt voor de gemeenten Veendam, Pekela, Stadskanaal, Leek, Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Emmen) wil goed voorbereid zijn op deze grote stelselwijziging en heeft de Hanzehogeschool Groningen gevraagd hierin mee te denken.

Dat heeft geresulteerd in het scholingstraject ‘Generalistisch werken in het nieuwe jeugdstelsel,’ waarmee halverwege deze maand wordt gestart. Er worden ongeveer 35o medewerkers (plus de medewerkers vanuit externe partijen) getraind.


Dit scholingstraject is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen Tinten Welzijnsgroep, het Nederlands Jeugd Instituut en de Academie voor Sociale Studies van de Hanzehogeschool Groningen. Doel van de training is de versterking van de pedagogische basiskennis van medewerkers over de ontwikkeling van jeugd, verdieping van het kunnen herkennen van de ernst van vragen en problematiek van cliënten en vergroting van de kennis om de juiste professional in het werkgebied erbij te halen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: