innovatie

03 jul 2013, 20:08

Energy Valley: Doorbraak in vergassingstechnologie in Delfzijl

Met de toekenning van een bijdrage van 6,4 miljoen vanuit het Waddenfonds is een doorbraak in de toepassing van vergassingstechnologie gerealiseerd. Het project Torrgas in Delfzijl, dat zich richt op het winnen van gas uit getorreficeerde (geroosterde) biomassa, betekent een directe investering van 18 miljoen euro in de Energy Valley-regio. De demonstratie-installatie van Torrgas is een doorbraak in de vergassingsindustrie. Voor de chemische industrie is dit een belangrijke ontwikkeling. Verduurzaming staat in deze sector hoog op de agenda. Dit komt met deze ontwikkeling aanzienlijk dichterbij.

Breed Energy Valley-programma


Het project Torrgas is onderdeel van het brede Energy Valley-programma op het gebied van vergassingstechnologie. Onder meer in Alkmaar en Delfzijl worden installaties gebouwd die uit biomassa gas winnen. In Alkmaar wordt, onder meer in samenwerking met ECN, de Milena-Olga vergassingstechnologie gerealiseerd. In Delfzijl is ook het project Woodspirit onlangs van start gegaan. Beide initiatieven betekenen forse investeringen in de Energy Valley-regio.

 

Verduurzaming chemische industrie


De nu te realiseren Torrgas-installatie speelt een grote rol bij het verduurzamen van de chemische industrie in Delfzijl. Het door Torrgas geproduceerde syngas is namelijk een grondstof voor een groot aantal chemische processen die nu nog afhankelijk zijn van fossiel aardgas. In de nabije toekomst kan de installatie ook Bio-LNG produceren. LNG (liquefied natural gas, oftewel vloeibaar aardgas) is een schoon en duurzaam alternatief voor minder schone transportbrandstoffen als diesel.Torrefactie


De installatie die Torrgas bouwt, is gericht op het vergassen van biomassa, oftewel hout(afval). De biomassa wordt eerst voorbewerkt middels de techniek torrefactie, waarbij het op hoge temperatuur wordt geroosterd tot zogeheten biocoal. Omdat de gebruikte biomassa door de torrefactie een constante kwaliteit krijgt, ontstaat een stabiel vergassingsproces en een gas van constante kwaliteit.

 

Naar verwachting zijn de vergunningprocedures rond het voorjaar van 2014 afgerond, direct daarna kan met de bouw begonnen worden. Het streven is om de installatie eind 2014 op te starten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: