innovatie

11 sep 2013, 19:07

“Duitse ambassade” in Groningen was groot succes

De “Duitse ambassade” die enkele maanden in de Oosterstraat was ingericht was zo succesvol dat er nu mogelijk een Groningse variant op deze pop-up store komt in Oldenburg en Bremen.

De Duitse Ambassade, die tijdens de zomermaanden in de Oosterstraat in Groningen was gevestigd, is succesvol geweest De pop-up store heeft de samenwerking tussen Oldenburg en Groningen versterkt. Deze ‘ambassade’ waarin de stad Oldenburg zich presenteerde is volgens planning eind augustus gesloten. Via een eigenzinnig, creatief en kunstzinnig programma werden mensen geïnteresseerd voor een bezoek aan Oldenburg en Groningen.

Door het verbinden van Nederlandse en Duitse netwerken is een goede basis ontstaan voor uitbreiding van de grensoverschrijdende economische activiteiten. Zo hebben diverse ondernemers uit Oldenburg deze zomer contacten hebben gelegd in Groningen.

 

Op korte termijn overleggen de steden Oldenburg, Bremen, Assen en Groningen samen met de Regio Groningen Assen (RGA) over een vervolg. De intentie is om de samenwerking door middel van de formule pop-up stores voort te zetten. Bekeken wordt of in de zomer van 2014 een ‘Groningen/Assen-shop’ in Oldenburg en de komende winter één in Bremen geopend kan worden.


Overigens presenteert Oldenburg zich begin november op de Noordelijke Promotiedagen met een stand, waarin ook aandacht zal zijn voor de pop-up store De Duitse Ambassade in Groningen.

 

Het idee voor ‘De Duitse Ambassade’ ontstond  in de samenwerking tussen de Regio Groningen Assen en de steden Oldenburg, Bremen, Assen en Groningen. Marketing Groningen, Regio Groningen Assen en de gemeente Groningen hebben in nauwe samenwerking met de stad Oldenburg ‘De Duitse Ambassade’ opgezet als een pilot-project gedurende de periode juni t/m augustus 2013. Alle betrokken steden en de regio's hadden daarbij een duidelijk doel voor ogen. Zij willen in de steden en in de regio’s zorgen voor meer bezoekers, een langer verblijf en hogere bestedingen. Zo verwachten ze er allemaal economisch van te kunnen profiteren. Na raadpleging van verschillende experts werd het idee voor een pop-up store geboren.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: