opinie

11 mrt 2019, 11:11

'Kansen voor Gemeenteraden en Provinciale Staten; grens van ‘polderen’ is bereikt'

'Kansen voor Gemeenteraden en Provinciale Staten; grens van ‘polderen’ is bereikt'

"De besluitvorming over het ‘aardbevingsdossier Groningen’ bevindt zich in een beslissende fase. Tijd om er voor te zorgen dat de open eindjes worden dicht geknoopt en worden omgezet in daadkrachtige en concrete daden", zo begint ondernemer Martin Scholma uit Lutjewolde (bij Bedum) een open brief aan de gemeenteraden in het bevingsgebied en Provinciale Staten. Hij roept hen op eensgezind een eind te maken aan het 'pleisters plakken' door de landelijke politiek en nu eindelijke door te pakken.

 Geachte leden van de gemeenteraden van Loppersum, Het Hogeland, Delfzijl, Appingedam, Midden-Groningen, Oldambt en Groningen, en de leden van de Provinciale Staten van Groningen,

Brandbrief
De besluitvorming over het ‘aardbevingsdossier Groningen’ bevindt zich in een beslissende fase. Tijd om er voor te zorgen dat de open eindjes worden dicht geknoopt en worden omgezet in daadkrachtige en concrete daden. Dit onder onafhankelijke en centrale gedelegeerde regie, met een hoofdrol  voor Groningen. Omgeven met garanties over de financiële kwaliteit en de uitvoerende kwantiteit. Waarin samenhang zit voor schadeafhandeling , versterking, dorp- en wijkenplannen, en kwaliteit van leven. Zoals dit ook wordt bepleit in de brandbrief aan de leden van de Tweede Kamer (16 januari 2019; vijfpuntenprogramma), ondertekend door de zeven burgemeesters van bovengenoemde gemeenten, de Commissaris van de Koning, de Groninger Bodembeweging en het Groninger Gasberaad.

Pleisters plakken
Tot nu komt de Tweede Kamer niet veel verder dan pleisters plakken in het Groninger proces, waar de Groningers niks aan hebben.  In het ziekenhuis wordt op basis van een nauwkeurig en gedetailleerd onderzoek een zo voorspelbaar mogelijk behandelplan opgesteld om het leven van de patiënt te verbeteren en levens te redden. Zo’n benadering zou je minimaal verwachten in het aardbevingsdossier van Groningen. Maar Den Haag beoordeelt de patiënt op basis van een computermodel dat zich laat lezen als een roulettespel. Blijkbaar hebben de levens van de bewoners en het psychische leed dat ze wordt aangedaan onvoldoende politieke waarde. Leed, zoals dit treffend wordt verwoord in de tot de verbeelding sprekende serie ‘Ik wacht!’ van het Dagblad van het Noorden.

Herstel vertrouwen
Het recente Tweede Kamerdebat van 16 januari is ook een spreekwoordelijk voorbeeld. Het optreden van minister Wiebes kenmerkt zich door veel woorden, veel zogenaamd begrip, dat oogt sympathiek, maar geen enkele oplossing, vooral open eindjes, gevangen in procedures. Zich verschuilend achter ambtenaren en commissies die ‘hard aan het werk zijn’. Een passende dekmantel die blijkbaar een dieper doel moet dienen. Maar dat doel wordt –nog steeds- niet eerlijk benoemd.

Ingewijden in Groningen noemen het geheel een ‘bestuurlijk zootje’, waar de lakschoentjes bang zijn vieze voeten te krijgen in de klei. De minister focust zich op zijn eigen gelijk, framet dit en manipuleert de voorlichting. Het zijn zware woorden, maar de praktijk wijst uit dat het zo werkt.

De regeringspartijen steunen Wiebes hierin. Secretaris Susan Top van het Groninger Gasberaad stelt terecht dat ‘maar weinig van de brandbrief is gehonoreerd’. Op de meest belangrijke punten stemden de coalitiepartijen tegen de 20 ingediende moties. Het vertouwen van Groningen in Den Haag is van nul tot onder het vriespunt gedaald. ‘Geld speelt geen rol’ zegt Wiebes. Voordat er € 1,- is uitgegeven aan versterking, is er al € 5,- in de zakken van onderzoekers verdwenen.

Kader van Raden en Staten
De leden van de Gemeenteraden en de leden van de Provinciale Staten hebben een baanbrekende rol in de actuele voortgang. Immers, U heeft ten aanzien van uw colleges van B en W en Gedeputeerde Staten een controlerende en goed- en afkeurende rol. U heeft het mandaat van de inwoners van Groningen, die op u rekenen. Dwars door politieke lijntjes heen.

Middels deze open brief wordt U als leden van de Gemeenteraden en leden van de Provinciale Staten gevraagd eensgezind en formeel goedkeuring te geven aan de voorwaarden zoals die zijn genoemd in de brief van 16 januari 2019 aan de Tweede Kamer, die nadien per ingediende motie van een verklarende toelichting is voorzien (brief 22 januari 2019). Met als doel op langere termijn zekerheden te bieden over financiering en uitvoeringscapaciteit.

De goedkeuring van Gemeenteraden en Staten zorgt voor de harde kaders waarbinnen uw Colleges van B en W en Gedeputeerde Staten kunnen opereren in het overleg met de regering. Wordt er ‘buiten de lijntjes gekleurd’ dan vindt terugkoppeling plaats naar Raden en Staten. Een openbaar debat dat de inwoners van Groningen kunnen volgen.

Bevolking en bestuur pikken het niet
De inwoners van Groningen rekenen op een competente provinciale en gemeentelijke overheid die adequaat inspeelt op ontwikkelingen.  ‘De gemeentelijke herindeling levert bestuurskracht op’, aldus burgemeester Henk Jan Bolding van Het Hogeland. Burgemeester Hans Engels van Loppersum constateert dat ‘de maatschappelijke werkelijkheid niet aansluit bij de politieke werkelijkheid in Den Haag’. Ook burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl is duidelijk: ‘De bevolking, dus ook het bestuur, pikt de benadering van Den Haag niet’. Met andere woorden: de grens van polderen is bereikt, tijd om de woorden in daden om te zetten. En eensgezind samen te werken, zonder eigen agenda’s, in het belang van Groningen. En geen zand in de ogen laten strooien door de voorgenomen parlementaire enquete. Met de juiste deskundigen is een zakelijk raamplan binnen aantal weken geschreven. Zo simpel is het.

Martin Scholma; Lutjewolde (Bedum);Ondernemer