bedrijf-in-beeld

28 okt 2019, 10:10

‘Impact zichtbaar maken steeds belangrijker’, aldus nieuw Gronings onderzoeks- en adviesbureau Alexander Impact

‘Impact zichtbaar maken steeds belangrijker’, aldus nieuw Gronings onderzoeks- en adviesbureau Alexander Impact

Voor bedrijven, organisaties en overheden wordt het steeds belangrijker om maatschappelijke impact zichtbaar te maken. Klanten maken steeds meer duurzame keuzes, overheidsinstanties en investeerders stellen andere vereisten in hun inkoop en investeringen, en medewerkers zoeken steeds vaker naar werk dat aansluit bij hun persoonlijke overtuigingen. De wereld verandert, en dat biedt kansen. Alexander Impact is een nieuw onderzoeks- en adviesbureau in Groningen dat gespecialiseerd is in impactonderzoek en -advies.

Mensen zoeken zingeving in hun werk
Het is een trend: de nieuwe generatie werknemers vindt het steeds belangrijker om zingeving te vinden in hun werk. Werken voor organisaties die geen oog hebben voor een betere wereld wordt steeds minder populair, en juist de organisaties die staan voor het maken van maatschappelijke impact zijn ongekend populair.

Om goed personeel aan te trekken is het daarom voor organisaties in toenemende mate belangrijk om inzichtelijk te maken wat zij voor maatschappij en milieu betekenen. De strijd om talent wordt niet alleen meer gewonnen met euro’s, maar ook met zingeving en een goed gevoel bij het werk dat je doet.

Consument wil bijdragen aan een betere wereld
Ook de strijd om de consument wordt steeds vaker gewonnen door bedrijven die producten en diensten leveren die  bijdragen aan een betere wereld. Dat organisaties een positieve bijdrage leveren aan mens en milieu is nodig, en de consument wordt daar steeds stelliger in. Dat maakt dat bedrijven die maatschappelijke impact hoog in het vaandel hebben als kool groeien, en bedrijven die moeite hebben om te laten zien wat voor meerwaarde zij hebben zoeken naar manieren om hun impact op mens en milieu te laten zien en te vergroten. 

Alexander Impact
​​​​​​​Oprichters Rients Verschoor en Peter Wind zagen om zich heen dat veel organisaties zichtbaar willen maken hoe zij werken aan een betere wereld, maar moeite hebben om dit te doen. Met Alexander Impact helpen zij organisaties verder te kijken dan alleen hun financiële resultaat en helpen zij maatschappelijke impact zichtbaar te maken en deze samen te vergroten. Zo worden organisaties sterker, aantrekkelijker en relevanter voor de toekomst. En wordt bovendien samen met organisaties gewerkt aan een betere wereld en een fijnere maatschappij.