bedrijf-in-beeld

09 mei 2019, 09:09

Duurzame energie is de toekomst

Duurzame energie is de toekomst

Tegenwoordig is de opwarming van de aarde een groot probleem, waardoor veel onderzoekers bezig zijn om oplossingen te bedenken. Een van deze oplossing is duurzame energie, wat op verschillende manieren kan worden opgewekt. Het is een soort energie dat geen limiet kent doordat het biologisch is, het kan hierdoor oneindig worden gebruikt. Bovendien heeft het geen negatieve invloed op de natuur en ook de mogelijkheden voor toekomstige generaties zullen niet tegengehouden worden door groene energie. Dit alles zorgt ervoor dat de wereld schoner wordt en blijft, wat op het moment hard nodig is.

Het opwekken van duurzame energie

Groene energie kan op verschillende manieren opgewekt worden. Een vorm van duurzame energie is bijvoorbeeld windenergie. Hiervoor worden windmolens en -turbines ingezet, die wind omzetten naar voornamelijk elektriciteit. Ook biomassa is een vorm van groene energie. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door hout te verbranden, dit levert logischerwijs warmte op. Een andere variant van duurzame energie is groen gas, wat tevens bekend is onder de naam biogas. Dit is een soort gas waarbij methaan beperkt vrijkomt, wat goed is voor het milieu. Biogas heeft tevens nadelen, het heeft namelijk meerdere veiligheidsrisico’s en kan stinken.

Zonne-energie

De laatste vorm van duurzame energieopwekking is het gebruiken van zonne-energie. De naam zegt het al, je vangt energie op van de zon. Dit wordt dan omgezet tot warmte en/of licht. Dit wordt over het algemeen op twee manieren gedaan. De meest bekende manier is het gebruiken van zonnepanelen, die al op menig gebouw liggen. Zonnepanelen zetten het zonlicht om in elektriciteit, wat zonnestroom wordt genoemd. Daarnaast kan zonlicht ook omgezet worden tot warmte. Dit wordt gedaan door zogenoemde zonneboilers, wat tevens de naam zonnecollectoren kent. Al deze vormen van groene energie moeten ervoor zorgen dat de wereld behouden blijft voor de toekomst.