economie

23 okt 2013, 10:10

Zorgen om biovergister in Hoogkerk

De bewoners in de omgeving van de biovergister van de Suiker Unie hebben last van deze installatie. Men ervaart overlast van stank en geluid. dat meldt althans de PvdA die het College van Gedeputeerde Staten als vergunningverlener schriftelijke vragen heeft gesteld.

De biovergister van de Suiker Unie in Hoogkerk is een jaar geleden in gebruik genomen. Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt voor de Suiker Unie, men wil een nuttig gebruik van reststromen en minimalisatie van het energiegebruik. De installatie levert groen gas aan het net.

 

De Partij van de Arbeid juicht dit toe, maar het moet niet ten koste gaan van de bewoners in de omgeving van deze installaties, zij mogen geen hinder ervaren. Het is daarom voor ons als fractie belangrijk inzicht te krijgen in de problemen die zich blijkbaar voordoen. Ook willen wij transparantie over de producten die in de installatie worden vergist.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: