economie

05 feb 2014, 20:08

Werkgevers blij met voorstel Kamp voor Chemiesector Delfzijl

Extra steun voor de chemische industrie in de Eemsdelta, en met name voor de duurzame, groene gas chemie. Met lagere energiekosten. Daar komt een voorstel van minister Kamp neer. De werkgevers van VNO-NCW en MKB-Nederland Noord zin er blij mee.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland Noord kunnen zich goed vinden in het voorstel van minister Kamp van Economische Zaken om een stevige, publiek-private werkgroep in te stellen die zich richt op economische structuurversterking en behoud van werkgelegenheid van het chemiecluster Eemsdelta. “Wij zijn blij dat de minister het belang van het chemiecluster voor de regio erkent en de urgentie voelt om op korte termijn met een actieplan te komen”, zegt directeur Lambert Zwiers.Verder zijn VNO-NCW en MKB-Nederland Noord blij dat minister Kamp aangeeft dat de ambities van het zogenaamde Living Lab voorstel worden betrokken bij het actieplan van de werkgroep. Dit voorstel vanuit de regio houdt in dat de concurrentiepositie van de bedrijven op het chemiepark Delfzijl wordt verbeterd door hun energiekosten structureel te verlagen. Hierdoor wordt het toekomstperspectief van de bedrijven verbeterd en kunnen zij werk maken van hun vergroeningsambities.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: