economie

23 sep 2013, 15:03

Wat moet er gebeuren met Suikerunielocatie?

De gemeenteraad van Groningen gaat woensdag praten over de vraag wat er moet gaan gebeuren met de Suikerunielocatie.

De tijdelijke invulling van het Suikerunieterrein stelt de gemeente de komende jaren voor een aantal opgaven. Onder andere de exploitatie van het terrein zoveel mogelijk kostendekkend maken en prijswinnaars/initiatiefnemers met een plan voor het terrein een plek geven.

In de raadsvergadering wordt verder gepraat over de wenselijkheid van de oprichting van een maatschappelijke onderneming. Het college stelt de raad voor deze overkoepelende onderneming op te richten om de juridische, financiële en organisatorische kanten van de verdere ontwikkeling van het terrein te regelen

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: