economie

14 okt 2013, 08:08

Warenmarkt Groningen bij landelijke intocht Sinterklaas verplaatst

Het college van burgemeester en wethouders verplaatst op zaterdag 16 november 2013 de warenmarkt van de Grote Markt en de Vismarkt. Op deze dag is de landelijke intocht van Sinterklaas in Groningen. Een groot evenement waar naar schatting 50.000 bezoekers op afkomen. Het college vindt het vanwege de veiligheidsrisico’s niet verantwoord om de warenmarkt op de Vismarkt te houden. Marktondernemers zijn donderdagavond 10 oktober tijdens een informatieavond geïnformeerd over het besluit.

De Grote Markt wordt net als voorgaande jaren vrijgehouden voor de ontvangst van Sinterklaas. Vanwege de extra drukte die dit jaar wordt verwacht is het noodzakelijk om ook de Vismarkt vrij te houden. Het college heeft een zorgvuldige afweging gemaakt van adviezen vanuit openbare orde- en hulpdiensten. De conclusie van die afweging is dat het door laten gaan van de reguliere warenmarkt op de Vismarkt in combinatie met de grote publieksstromen, waaronder veel kleine kinderen een te groot risico is.


Alternatieven


De marktverordening bepaalt dat het college een markt kan afgelasten of kan verplaatsen naar een andere dag, andere tijd of andere locatie. Als mogelijke locatie wordt gedacht aan de singels, maar ook andere alternatieven worden bekeken. Verplaatsing van de markt naar een locatie vlakbij het centrum sluit aan bij de ambitie van het college om het publiek zoveel mogelijk te spreiden in de binnenstad en meerdere Sinterklaas-activiteiten plaats te laten vinden. De organisatie van de landelijke Intocht wil ook de markt in Sinterklaassfeer dompelen. Het college heeft begrip voor de reacties van de marktondernemers die de markt het liefst op de vaste plek willen houden en zal de ondernemers nauw betrekken bij de verplaatsing en de consequenties daarvan.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: