economie

26 jun 2014, 18:06

Vreemde taferelen met hoge heren op Gronings kerkhof

Het moet voor bezoekers van de Zuiderbegraafplaats in Groningen een vreemde gewaarwording zijn geweest. Zes ‘hoge heren’ rond een vaandel, in chique kledij.

 

Het was het bestuur van de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken. Deze vereniging bestond donderdag 26 juni precies 140 jaar. Ter gelegenheid daarvan legden de Volksvermakers een krans bij het graf van de oprichter van hun vereniging, Meester Jan '28sten' Suringa.

 

Het Ontzet van Groningen in 1672 wordt sindsdien jaarlijks door de Groningers in Stad en Ommeland uitbundig gevierd. In 1872 vond het tweede eeuwfeest plaats. Het moet een schitterend geslaagd feest zijn geweest;

Groningen had zoiets nog nooit gezien. Verantwoordelijk voor dit succes was een speciaal hiervoor in het leven geroepen commissie, gevormd door leden uit de Groninger burgerij. Dit succes leidde in 1873 tot het initiatief van het Hoofd der School, meester Jan Suringa, om de organisatie van de Groninger volksfeesten voortaan in handen te geven van een nieuw op te richten vereniging. Naast het nodige draagvlak onder de bevolking, werd hiermeestructuur en continuïteit in het feestvieren nagestreefd.

 

 

Predicaat Koninklijk

Op 26 juni 1874 was de oprichting van de Vereeniging voor Volksvermaken een feit. Vanaf dat moment heeft Volksvermaken jaarlijks de organisatie van de Ontzetviering voor haar rekening genomen (en sinds 1947 ook de intocht van Sint Nicolaas). De andere 'ontzetsteden', Alkmaar en Leiden, volgden het Groninger voorbeeld in de jaren kort daarop. Volksvermaken is daarmee de oudste ontzetvereniging van Nederland. Ze ontving in 1974 het predicaat Koninklijk.

 

Jan 28sten

Meester Suringa (1821 – 1902) stond - zeker in de begindecennia - symbool voor de vereniging. Hij was alom bekend onder de naam 'Jan 28sten'. Gedurende een lange reeks jaren vervulde hij als secretaris de spilfunctie binnen de vereniging waar hij de grondlegger van was. Tot zijn dood heeft hij zich onvermoeibaar ingezet voor de Groninger Ontzetviering. Hij was het eerste bestuurslid dat tot erelid van de vereniging werd benoemd.

 

Suringa ligt begraven op de Zuiderbegraafplaats. Een hardstenen zuil waarop zijn in marmer uitgehouwen beeltenis, markeert zijn laatste rustplaats.

 

Over Volksvermaken

 

De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken werd dus op 26 juni 1874 opgericht en ontving de titel Koninklijk bij haar 100-jarig bestaan. ‘Volksvermaken’ heeft als doel jaarlijks feestelijke evenementen voor de inwoners van Groningen te organiseren. Volgens jarenlange traditie zijn dat Groningens Ontzet op 28 augustus, het uitdelen van voederbieten met Sint Martinus aan de Groningse schooljeugd, de intocht van Sinterklaas en arrensledenwedstrijden in de winter. De vereniging bestaat voor 100% uit vrijwilligers; mensen die zich met veel plezier inzetten voor de bewoners van Stad en Ommeland.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: