economie

29 jan 2014, 20:08

Vergassingsinstallatie bij Eska Graphic Board Hoogezand kan doorgaan na uitspraak Raad van State

De Raad van State heeft uitspraak gedaan in het beroep tegen het besluit van de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer om een bestemmingsplan vast te stellen voor de realisatie van een rejectvergassingsinstallatie bij het bedrijf Eska Graphic Board. De ingestelde beroepen zijn voor zover ontvankelijk ongegrond verklaard.

 

De Raad van State is van mening dat de raad het bestemmingsplan correct heeft onderbouwd met zijn motivering over de milieugevolgen. De raad heeft de juridische procedures correct uitgevoerd (dit betreft het voor een tweede keer vaststellen van het bestemmingsplan op 10 december 2012 en het niet maken van een milieueffectrapportage).

 

 

Er is volgens de Raad van State sprake van een gewaarborgd aanvaardbaar woon- en leefklimaat, te meer omdat de rejectvergassingsinstallatie alleen mag worden opgericht als naast de eisen uit het bestemmingsplan ook aan de milieuregelgeving en de daarin gestelde eisen wordt voldaan.

 

Het bestemmingsplan is nu onherroepelijk in werking getreden en de omgevingsvergunningprocedure kan worden vervolgd binnen dit kader. Deze procedure is in behandeling bij de Omgevingsdienst Groningen en ligt voor het milieudeel al ter beoordeling voor aan de rechtbank Noord-Nederland.

 

Door deze uitspraak is een belangrijke stap gezet in de verduurzaming van de bedrijfsvoering van het bedrijf, aldus de gemeente in een persbericht. Hierdoor wordt het voortbestaan van het bedrijf en daarmee een belangrijk deel van de werkgelegenheid in de gemeente voor de komende jaren gewaarborgd.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: