economie

13 sep 2013, 08:08

Regio Groningen-Assen in nieuwe fase: minder woningbouw, meer nadruk op kwaliteit

De Regio Groningen Assen is in een nieuwe fase beland.  Voortaan is er minder aandacht voor nieuwbouw en bedrijventerreinen, maar meer voor bereikbaarheid, het versterken van economische samenhang, versterking van de economie en het versterken van de kwaliteit van het gebied.

De context van de regionale samenwerking, die in 1996 van start ging, is de afgelopen periode aanzienlijk veranderd. De economische groei is minder dan verwacht. De behoefte aan woningbouwlocaties en bedrijventerreinen is verminderd. Deze veranderde context leidt tot een aangepaste inhoudelijke agenda.

 

De veertien samenwerkende partijen zijn echter van mening dat de noodzaak tot samenwerking niet verminderd is. Juist in de huidige economische situatie is het behoud en het versterken van de kwaliteit van het economisch kerngebied van Noord-Nederland belangrijk. De regionale samenwerking is een hierbij een essentieel instrument, dat zijn waarde in de afgelopen jaren heeft bewezen. Maandag 9 september  jl. stelde de stuurgroep Groningen Assen de actualisatie ‘Veranderende context, blijvend perspectief’ vast. Dit najaar wordt deze voorgelegd aan raden en staten van de deelnemende partijen.

 

Veranderde context, nieuw perspectief

 

De veranderde context leidt  tot een nieuwe focus. De komende jaren zal de  Regio Groningen-Assen zich richten op drie speerpunten:


- De interne samenhang tussen steden en regio versterken, o.a. door financiering van het pakket voor regionale bereikbaarheid.


- Het economisch kerngebied verder ontwikkelen, o.a. door het faciliteren van het Economisch Platform waarin overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen zitting hebben.


- De kwaliteit van stad en land behouden en versterken, o.a. door in te zetten op regionale projecten ter versterking van de gebiedskwaliteit.

 

Investeren in bereikbaarheid

 

De bereikbaarheid van de regio Groningen-Assen en van haar economische toplocaties in het bijzonder, is van cruciaal belang voor de economische ontwikkeling van de regio, haar (inter)nationale positie en de goede kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Daarom is gewerkt aan een geactualiseerde visie op de bereikbaarheid van de regio. Hieruit is een basispakket ontwikkeld met een stevig investeringsprogramma voor de periode tot aan 2020.

De bijdrage van de Regio aan dit pakket bedraagt € 62 mln.  Een deel van deze investeringen was tot nu toe niet financieel gedekt. Nu dit wel is gebeurd, kan de beoogde 30% lagere jaarlijkse bijdrage van de deelnemende gemeenten en provincies behaald worden door de financiering van de investeringen over een  drie jaar langere periode te spreiden.

 

Samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen


Regio Groningen-Assen is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen twaalf gemeenten en twee provincies. Deelnemers zijn de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Bedum, Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Noordenveld, Slochteren, Ten Boer, Tynaarlo, Winsum en Zuidhorn.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: