economie

12 mrt 2015, 09:09

Ontwerpfabriek Hanzehogeschool Groningen trekt aandacht in Amerika

Ontwerpfabriek Hanzehogeschool Groningen trekt aandacht in Amerika

Een ‘Ontwerpfabriek’ van de Hanzehogeschool Groningen heeft de aandacht getrokken in Amerika. Afgelopen dinsdagochtend kwamen studenten van de Marymount University uit Amerika er op werkbezoek . Bij de Hanzehogeschool Groningen wordt ondernemerschap bij haar studenten zeer bevorderd.

Een van de middelen is het maken van prototypes of ander demonstratiemateriaal, zodat de studenten door hen bedachte producten sneller kunnen tonen en beter aan de man kunnen brengen. Het maken van die producten gebeurt dan in de Ontwerpfabriek

 

De Ontwerpfabriek is een initiatief van zes enthousiaste opleiders van verschillende opleidingen van de Hanzehogeschool. Zij ontmoetten elkaar tijdens het programma „Teach the Teacher Ondernemerschap”. Daar ontstond het idee van de Hanze Ontwerpfabriek: een plek waar je niet morgen maar vandaag aan de slag kan met je ambitie, je idee of een lastig probleem.  

 

‘ Al werkend ervaren we bij onze partners een groeiende behoefte aan enerzijds het  snel mogen ontwikkelen en uitproberen van nieuwe ideeën en anderzijds het valoriseren van bestaande ideeën, zowel binnen als buiten de Hanzehogeschool Groningen.’, aldus de initiatiefnemers.

 

 ‘Ongeacht of het nu gaat om studenten, docenten, werkveld, onderzoekers of managers,  iedereen ziet het belang van het samen ontwikkelen en verzilveren van ontdekkingen, kennis, vaardigheden, talenten en uitvindingen, ten gunste van (sociale) innovatie. En iedereen is voor ons dan ook een mogelijke partner.’

 

Meer:  www.cube050.nl

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: