economie

04 nov 2013, 09:09

Nieuwsbrief voor communicatieprofessionals uit Groningen: “Bonen in de pot”

Sinds begin 2012 geeft matchmaker/coach Jan Boon “Bonen in de pot” uit. Het is een nieuwsbrief voor communicatieprofessionals en informeert over de ontwikkelingen in het communicatievak, interessante communicatievacatures, -transfers en andere wetenswaardigheden die hem op het gebied van communicatie zijn opgevallen en waarvan hij vermoedt dat het ook de communicatieprofessional zal interesseren. De nieuwsbrief groeit mooi door: In korte tijd groeide het lezersaantal van enkele honderden naar nu ruim 1500.

“Dat ik zou voorzien in een bepaalde behoefte, had ik eerlijk gezegd wel een beetje verwacht, maar dat de reacties zo enthousiast en hartverwarmend zouden zijn, overtreft mijn stoutste verwachtingen” , zegt Jan Boon.

 

“Het is een soort issuemanagement voor het communicatievak.”, legt Jan Boon uit. “Ik merkte in mijn netwerk dat veel communicatieprofessionals zich niet of nauwelijks bezig houden met de ontwikkelingen die zich in het werkveld communicatie afspelen. Ze doen hun werk maar kijken niet naar buiten en om zich heen. Ze zijn gefocust op de ontwikkelingen van de organisatie waar ze voor werken. En juist op dit moment gebeurt er zo veel in communicatieland. Invloeden van sociale media, de snelheid waarmee alles plaatsvindt om maar een paar issues te noemen, is enorm en dat neemt alleen nog maar toe. Daarnaast zag ik dat in mijn periode als docent bij de NHL Hogeschool in Leeuwarden ook bij veel studenten die de communicatieopleidingen volgen en bij sommige docenten.”

 

Die waarneming en zijn grote interesse voor de ontwikkelingen in het communicatievak brachten Jan Boon er toe zijn constateringen te bundelen. “Ik beperk me in mijn nieuwsbrieven tot de lead, de essentie van het onderwerp. Wil iemand meer weten over dat onderwerp, zal hij of zij zelf op zoek moeten. Zo blijft het lekker leesbaar en ben je op de hoogte. Maar het blijven natuurlijk wel mijn bevindingen. Bonen in de pot heeft nu een dusdanige status bereikt dat ik informatie van anderen krijg aangereikt. Bonen in de pot is zo langzamerhand een merk geworden.”

 

Bonen in de pot betekent zo veel als “hij wil nog wat zeggen maar het is onbelangrijk wat hij te zeggen heeft”, waarmee Jan Boon het relatieve van zijn berichten wil aangeven. “De lezer moet zelf maar bepalen wat hij of zij interessant vindt om te lezen en te weten.”

 

Iedere keer opent en leest meer dan 40% de nieuwsbrief en dat is voor nieuwsbrieven een zeer goede en hoge score.

“Dat ik mijn achternaam nog zou kunnen gebruiken is een aardige bijkomstigheid. Geerth Boschma van communicatiebureau La Compagnie heeft me destijds geholpen aan de naam voor mijn columns Bonen Doppen en dat bracht me op het idee voor mijn nieuwsbrieven op eenzelfde manier te werk te gaan.

 

Bonen Doppen en Bonen Weken

 


Naast Bonen in de pot schrijft Jan Boon in zijn onregelmatig verschijnende column Bonen Doppen over ontwikkelingen in het communicatievak. “In het begin was dat voor Business Busters Noord,” vertelt Jan Boon, “en later voor financieel-groningen.nl. Nu publiceer ik mijn column op mijn eigen website www.janboon.com.” In Bonen Doppen beschrijft hij de marketing-, communicatie- en reclamebewegingen in Noord-Nederland en is een onafhankelijke, signalerende en af en toe genadeloze column. Bonen Doppen wil zo veel zeggen dat een ieder voor zijn belangen moet zorgen, zijn zaken zelf beredderen. Je doet geen beroep op hulp van anderen; je benoemt en lost je eigen problemen zelf op.

 

Naast Bonen in de pot geeft Jan Boon ook Bonen Weken uit. Bonen Weken informeert ruim 750 ondernemers van kleinere bedrijven over de ontwikkelingen in de communicatiewereld in relatie tot ondernemen. Het zijn interessante wetenswaardigheden op het gebied van communicatie en ondernemen. Bonen Weken wil zo veel zeggen als ‘stellig op iets rekenen en daarnaar maatregelen nemen’ en is bedoeld voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf om hen te attenderen op het belang van communicatie, beeldvorming en reputatie van hun onderneming.

 

Bonen Weken, Bonen in de pot en Bonen Doppen zijn uitgaven van Jan Boon Communicatie. De primaire activiteiten van Jan Boon Communicatie richten zich op het samenbrengen en coachen van mensen en organisaties op het gebied van communicatie. Dit betekent het ondersteunen in het ontwikkelen van ambities. Hierbij focust hij zich op oplossings- als ontwikkelingsgericht coachen. Soms als gids, maar meestal als reisgenoot, samen zoekend naar wegen om tot oplossingen te komen.

 

Meer informatie vindt u op  www.janboon.com.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: