economie

18 feb 2014, 20:08

Nieuwe IT Academy in Groningen voor afgestudeerden en werkzoekenden; initiatief van IBM Services Center Benelux en Hanzehogeschool

Nieuwe IT Academy in Groningen voor afgestudeerden en werkzoekenden; initiatief van IBM Services Center Benelux en Hanzehogeschool

Op voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van Groningen ondersteunt de provincie Groningen het project IT Academy Noord Nederland. Dit project is ontwikkeld door IBM Services Center Benelux in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen en maakt het mogelijk dat studenten, werkzoekenden en zij-instromers een IT opleiding kunnen volgen én werk kunnen vinden in de noordelijke ICT arbeidsmarkt.

 

Doel van de IT Academy is om noordelijk talent te behouden voor de regio en om een impuls te geven aan nieuwe IT ontwikkelingen in de regio. De provincie verstrekt een subsidie van 2.325.000 euro aan het project waarvan de totale kosten 8.650.000 euro bedraagt.

 

De IT Academy Noord Nederland versterkt de arbeidsmarktperspectieven voor pas afgestudeerde hbo-ers, academici en andere werkzoekenden aanzienlijk. Nu geldt voor afgestudeerden en andere werkzoekenden dat zij moeizaam aan het werk komen in de eigen regio. Met de komst van de IT Academy wordt bewerkstelligd dat deze groep een passende opleiding krijgt tot het niveau dat in de hogere segmenten van de IT arbeidsmarkt wordt gevraagd. Een sector waarin de komende jaren een krapte aan geschikt personeel wordt voorzien.

 

Met de ondersteuning van IBM aan de IT Academy wordt een basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van de noordelijke IT-sector. De IT Academy richt zich in eerste instantie op educatie. Het regionale bedrijfsleven en kennisinstellingen brengen kennis, faciliteiten en menskracht in het project in. De open omgeving  van de IT Academy is toegankelijk voor noordelijke (MKB) bedrijven en instellingen die aan IT competentie- en applicatieontwikkeling willen werken.

 

Het streven van de IT Academy is om in 2014 drie grote scholingsprojecten uit te voeren. Het aantal deelnemers per scholingstraject ligt gemiddeld op 100. In de jaren 2015 en 12016 groeit het aantal scholingsprojecten naar respectievelijk zes en negen projecten.

 

In het noordelijke samenwerkingsverband Samenwerking Noord hebben vierentwintig (semi-) publieke organisaties de handen ineengeslagen om gezamenlijk als werkgevers de dreigende tekorten op de arbeidsmarkt voor ICT-personeel het hoofd te bieden. De verwachting is dat in toenemende mate de organisaties op ICT-gebied te maken krijgen met krapte op de arbeidsmarkt. Dit wordt onder meer veroorzaakt door vergrijzing van het personeel in combinatie met een te geringe instroom in het ICT-onderwijs en daardoor op termijn te weinig nieuwe aanwas op de arbeidsmarkt.

De komst van de IT Academy Noord Nederland biedt een oplossing om dit geconstateerde probleem op te lossen.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: