economie

19 sep 2013, 13:01

Lichtpuntje: Daling WW-uitkeringen in Groningen afgelopen maand

Weer een lichtpuntje voor de Groninger economie. Het aantal ww uitkeringen is in vergelijking tot precies een jaar geleden weliswaar flink gestegen, maar afgelopen maand was er een onverwachte daling te zien.

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in Groningen eind augustus 2013 uitkomt op 13.795. Een jaar eerder waren dat er 11.086. Het aantal WW-uitkeringen is de afgelopen twaalf maanden gestegen met 24,4 procent. De afgelopen maand kent een daling met 1,1 procent.

 

Het aantal WW-uitkeringen komt in Nederland eind augustus uit op 399.321. Een jaar eerder waren dat er 304.039. Het aantal WW-uitkeringen in Nederland is daarmee op jaarbasis met 31,3 procent gestegen. In de afgelopen maand is het aantal WW-uitkeringen landelijk met 1,2 procent gestegen.

 

Noordelijke provincies


Het aantal WW-uitkeringen in Groningen is in het afgelopen jaar met 24,4 procent gestegen. Ten opzichte van vorige maand is er in de provincie Groningen sprake van een daling met 1,1 procent. In de provincie Friesland steeg het aantal WW-uitkeringen het afgelopen jaar met 26,3 procent tot 17.343. Ten opzichte van de vorige maand is het aantal WW-uitkeringen daar gedaald met 0,8 procent. De provincie Drenthe komt uit op 12.141 WW-uitkeringen; 27,8 procent hoger dan vorig jaar. In Drenthe was er de afgelopen maand sprake van een daling met 2,5 procent.

Uitstroom naar tijdelijk werk, instroom uit onderwijs en zorg&welzijn


De daling van de WW in augustus is vooral tot stand gekomen door uitstroom van werkzoekenden uit de WW naar tijdelijk werk in bouw, zakelijke diensten en productie. Naast deze uitstroom uit de WW is er sprake van een toename van instroom in de WW vanuit het onderwijs en zorg&welzijn. Vooral meer leraren basisonderwijs en verzorgend personeel in kinderopvang, jeugd- en thuiszorg verloren hun baan.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: