economie

09 okt 2007, 00:12

‘Koers Noord’: nieuwe toekomstvisie voor het Noorden binnenkort gepresenteerd

Maandag 8 oktober staat Noord-Nederland in het teken van een nieuwe koers; in Hotel Tjaarda nabij Heerenveen, wordt het nieuwe programma Koers Noord, op weg naar Pieken’ gepresenteerd, het programma waarin de ambities ter versterking van de ruimtelijk-economische structuur in Noord-Nederland worden neergelegd voor de periode 2007-2013.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: