economie

09 jul 2013, 08:08

Hanzehogeschool Groningen reageert met nieuw instituut voor Communicatie, Media & IT op komst IBM

Met ingang van 1 september heeft de Hanzehogeschool Groningen een nieuw instituut: het Instituut voor Communicatie, Media & IT. Binnen het Instituut wordt gewerkt aan een vernieuwd en geïntegreerd aantrekkelijk opleidingsaanbod dat antwoord geeft op de toenemende vraag naar technisch opgeleide bachelors. Met als doel om de juiste inhoudelijke kwaliteit afgestudeerden te leveren aan de sector.

Het nieuwe Instituut is ontstaan door de integratie van het Instituut voor ICT (ca. 660 studenten) en het Instituut voor Communicatie en Media (ca. 1.700 studenten). Ingezet wordt op het samenbrengen van expertise op het gebied van communicatie, media en ICT in de meest brede zin, met als reden dat het bedrijfsleven (zoals IBM) dringend op zoek is naar creatieve denkers, bevlogen ICT'ers en communicatieprofessionals die werken aan ontwikkeling en vernieuwing.

Het nieuwe Instituut voor Communicatie, Media & IT bevindt zich met ingang van het nieuwe studiejaar op de tweede verdieping van de Van DoorenVeste aan het Zernikeplein 11.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: