economie

11 sep 2013, 08:08

Grote zorgen om voortbestaan Aldel; Werknemers naar Provinciale Staten

Het bedrijf Aldel in Delfzijl wordt acuut bedreigd in haar voortbestaan. Er is geen geld meer in kas. De werknemers hopen nu dat Provinciale Staten toch een overbruggingskrediet toekennen. Er staan vierhonderd banen op de tocht.

Vanmiddag om 15.00 uur komen werknemers van aluminiumfabriek Aldel naar de openbare zitting van de Provinciale Staten. De werknemers roepen de Provinciale Staten op hun verantwoordelijkheid te nemen inzake het voortbestaan van het Delfzijlse bedrijf.

Albert Kuiper, bestuurder FNV Metaal: “Als de Provinciale Staten het overbruggingskrediet van 4 miljoen euro dat Aldel nodig heeft niet verstrekken, dan wordt het doodvonnis van Aldel getekend. En daarmee verliest de regio Delfzijl niet alleen de 460 banen bij Aldel zelf, maar we schatten in dat dit ook nog eens 400 banen kost bij toeleveranciers en andere bedrijven.”

Geen level playing field voor Aldel door hoge Nederlandse stroomprijs
Het aluminiumbedrijf is door de Nederlandse regelgeving in de problemen gekomen. Zo krijgt Aldel pas in april 2014 85 procent van de CO2-compensatie die het nu betaalt terug. Daarnaast zorgen de transportkosten voor het gebruik van het stroomnet en de hoge Nederlandse stroomtarieven ervoor dat er geen sprake is van een level playing field.

Geen snelle oplossing Kamp leidt tot weigering overbruggingskrediet


“In onze buurlanden ligt de stroomprijs 30 procent lager, maar de kostprijs van aluminium wordt voor 40 procent bepaald door de energieprijs”, aldus Kuiper. “In een brief aan minister Kamp en de provincie hebben we gevraagd dit op te lossen door de tarieven gelijk te stellen aan die van Duitsland. Als de provincie tegelijkertijd een lening verstrekt van 4 miljoen euro, kan Aldel de periode tot april 2014 overbruggen.” De minister liet gisteren weten dat de oplossing enkele jaren zal kosten, waarop de Provinciale Staten besloten geen overbruggingskrediet te verstrekken.

 

Grote zorgen om Noordoost Groningen


FNV Metaal maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen voor de regio. Kuiper: “Het faillissement van Aldel is een enorme aderlating voor Noordoost Groningen. Ik voorzie dat ook andere bedrijven in de problemen zullen komen als er niet snel een oplossing komt voor de onevenredig hoge energietarieven. De concurrentiepositie, de werkgelegenheid en de toekomst van de inwoners en de bedrijven in de regio staan op het spel. Dat moet toch reden genoeg zijn voor de Provinciale Staten om Aldel alsnog het broodnodige overbruggingskrediet te geven?”

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: