economie

05 jul 2013, 10:10

Groningse jongeren in Eemsmond op bijzondere wijze enthousiast gemaakt voor techniek

In Noord-Groningen worden jongeren uit de gehele provincie op bijzondere ben originele wijze enthousiast gemaakt voor technische beroepen. Dat gebeurt door het Seaports Xperience Center (SXC), met behulp van prachtige computersimulaties. Dit Center wordt nu verder geprofessionaliseerd en krijgt een bredere bestuurlijke organisatie.

Jonge mensen die moeten kiezen voor een vervolgopleiding of een baan, ontdekken mede dankzij het werk van Seaports Xperience Center (SXC) hoe leuk en kansrijk een keuze voor techniek is. Met de oprichting van Stichting Seaports Xperience Center gaat de  techniekpromotie richting jongeren in het noorden een nieuwe fase in.

Bedrijven, onderwijs en overheden zijn het erover eens dat de techniekpromotie van SXC een belangrijke bijdrage levert aan een goede toekomst voor jong talent. Maandag 1 juli 2013  ondertekenden hun vertegenwoordigers de oprichtingsakte van Stichting Seaports Xperience Center. SXC krijgt hiermee een stevige bestuurlijke organisatie die de publiek-private samenwerking van deze partijen en het werk van SXC ten goede zal komen.

Het bestuur van Stichting Seaports Xperience Center bestaat uit: Hendré Sijbring (Groningen Seaports NV), Rob Wolters (Provincie Groningen), Egberdien ten Brink (Werkplein Eemsdelta), Marion Arends (Alfa-College) en Patrick Brouns (SBE). Daarnaast zal Stichting Seaports Xperience Center een Raad van Toezicht kennen. Deze bestaat voor 50% uit vertegenwoordigers van publieke organisaties en voor 50% uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Annet Dijkema is benoemd als directeur van de nieuwe stichting.

SXC begon in 2009 als project en startte op 1 januari 2013 door als samenwerkingsverband van overheden, onderwijs en bedrijfsleven waaraan 50 bedrijven uit de Eemsdelta mee doen.


Stichting Seaports Xperience Center gaat de komende jaren met veel enthousiasme door met de promotie van (bèta)technische beroepen en toekomstige carrièrekansen in een publiek-private samenwerking met bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen. SXC blijft zich primair richten op de regio Eemsdelta, maar vergroot wel het werkgebied naar de drie noordelijke provincies en Noord Duitsland.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: