economie

13 okt 2016, 21:09

Groninger werkzoekenden met arbeidsbeperking aan de tapas met werkgevers

Groninger werkzoekenden met arbeidsbeperking  aan de tapas met werkgevers

Je hebt een arbeidshandicap en wilt graag aan het werk. Toch is een baan vinden moeilijk, jouw handicap veroorzaakt een drempel. Dit gold niet tijdens de Afspraaktapas afgelopen week. Hier kwamen op informele wijze vijftien werkzoekenden met een arbeidshandicap samen met werkgevers. In het pand van het Kadaster zijn productieve gesprekken gevoerd, met wie weet een baan als uitkomst.   

Mark Hoogsteen, Bos & Bos Catering: “Op een informele manier deze werkzoekenden leren kennen helpt mij om op een ongedwongen manier inzicht te krijgen in hun mogelijkheden. Door een filmpje, kregen we een beeld van de werkzoekenden. Hierdoor is het ijs direct gebroken en kun je gewoon met elkaar in gesprek gaan over wie iemand is en wat iemand wil. Ik wil zeker met twee mensen verder in gesprek om na te gaan of er mogelijkheden zijn binnen ons bedrijf.”  


Samenwerking

Het Kadaster stelde hun kantoor ter beschikking voor de ontmoeting. Dit was niet voor niets. Nelleke Slagter, teamleider bij het Kadaster: “Ik heb nu zo’n drie jaar twee jongeren met een arbeidshandicap in dienst. Dit gaat goed en is leuk. Wij vinden gewoon dat je deze verantwoordelijk hebt als bedrijf. Daar wilden wij graag verder aan bijdragen, vandaar deze samenwerking om de Afspraaktapas te organiseren.”  


“Ik ben zo blij!”

Na de korte introducties was het tijd voor het belangrijkste moment: de kennismakingsgesprekken. Hannah, werkzoekende: “Ik heb drie verschillende HBO-opleidingen gevolgd. Ik heb wel propedeuses, maar geen diploma’s. Daarbij heb ik Asperger. Kom dan maar eens ergens aan de bak. Deze Afspraaktapas is een hele goede manier om met werkgevers in gesprek te raken. Thuis achter je laptop solliciteren levert toch niet zoveel op. Ik heb met vier verschillende werkgevers gesproken, vier hele verschillende maar allemaal leuke gesprekken. Met één van de werkgevers had ik meteen een klik. Hier volgt dan ook een tweede gesprek mee. Ik ben zo blij!”  


Meer Afspraaktapas

Anja Boels, Coördinator Participatiewet & LKS: “Binnen de arbeidsmarktregio Groningen, werken we er met 27 gemeenten en UWV hard aan mensen te ondersteunen richting werk. Zo ondersteunen wij werkgevers met  de afspraak uit het Sociaal Akkoord, om totaal 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking, de afspraakbanen.  Zulke informele bijeenkomsten helpen daar enorm bij. Dat is in de regio al gebleken bij eerdere bijeenkomsten. We gaan dit zeker vaker organiseren. Werkgevers kunnen zich aanmelden als ze mee willen doen, via info@werkinzicht.nl.   

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: