economie

09 okt 2007, 00:12

Groninger gemeenteraad: “Investeer in ondernemerschap en bedrijventerreinen”

Investeren in ondernemerschap - starters en groeiers - en bedrijfslocaties, binden en begeleiden van talenten, het organiseren van samenwerking binnen de creatieve sector en het stimuleren van innovatie. Dat is volgens de deelnemers aan een door de gemeenteraad van Groningen georganiseerde werkconferentie belangrijk om meer banen in de stad te krijgen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: