economie

24 jul 2013, 09:09

Groninger Forum: niks geen bouwvak – werkzaamheden gaan gewoon door

Niks bouwvak voor de bouwers aan het Groninger Forum. Voor de aannemer van het Groninger Forum is het de komende weken geen vakantie.

De aannemer gaat verder met de voorbereidingen voor de aanleg van de ondergrondse parkeergarage. Voordat de bouwers de bouwput kunnen ontgraven, moet het zogenaamde stempelraam worden geplaatst. Pas als de tien buizen op het diepere niveau geplaatst zijn is het stempelraam klaar en kan het uitgraven beginnen. Dit uitgraven start naar verwachting eind juli.


De komende weken werkt de aannemer op zaterdagen door om laswerkzaamheden uit te voeren. Dit brengt weinig tot geen overlast voor de omgeving met zich mee.

Bron: Groningenvernieuwt.nl

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: