economie

20 aug 2008, 09:09

Groningen Seaports kan industrieterrein nieuw leven inblazen

Het college van Gedeputeerde Staten van Gromningen heeft ingestemd met het verlenen van een subsidie van maximaal € 100.000,-- aan Groningen Seaports voor een revitaliseringsproject van het industriepark Oosterhorn.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: