economie

18 sep 2013, 21:09

Extra stimulans woningbouw in regio Groningen-Assen: Nieuw fonds voor plankosten particulier opdrachtgeverschap

Vier lokale Rabobanken en Regio Groningen-Assen hebben op 17 september hun handtekening gezet onder de oprichting  van het CPO-Plankostenfonds. Burgers die samen willen bouwen, maken opstartkosten die ze niet met hun hypotheek kunnen financieren. Zij  kunnen vanaf 1 oktober bij het fonds een lening aanvragen voor deze kosten.

CPO-Plankostenfonds


Het CPO-Plankostenfonds wil het eenvoudiger maken om in groepsverband een droomhuis te kunnen realiseren. Wanneer groepen met hun bouwplannen beginnen, moeten ze namelijk vaak kosten maken die ze op dat moment nog niet uit een hypotheek kunnen financieren. Dit fonds ondersteunt hierbij. Groepen kunnen nu bij het CPO-Plankostenfonds een lening aanvragen. Per woning kan, onder voorwaarden, tot maximaal € 12.000,- renteloos geleend worden. Regio Groningen-Assen en vier samenwerkende Rabobanken hebben in totaal € 500.000,- ingelegd in het  fonds. Aanvragen kunnen vanaf 1 oktober worden ingediend op de website www.ruimte-om-te-bouwen.nl. Daar staan ook de voorwaarden van het CPO-Plankostenfonds.

 

Samen bouwen aan een droomhuis


Samen bouwen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is de laatste jaren in ons land sterk in opmars. In steeds meer gemeenten realiseren groepen burgers hun eigen droomhuis. Een belangrijk voordeel van samen bouwen is dat de groep particulieren zelf de zeggenschap heeft over de opzet van het project, het aantal woningen, de architectuur, het materiaalgebruik en de prijzen van de woningen. Soms betreft het nieuwbouw, maar steeds vaker gaat het ook over herbestemmen van oude gebouwen. Denk bijvoorbeeld aan de herontwikkeling van een oude school of kantoor, waarin een groep particulieren hun nieuwe droomhuis willen ontwikkelen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: