economie

20 jun 2013, 18:06

Energy Valley ziet kansen voor grootschalige teelt van zeewier

Zeewierteelt op zee heeft grote toekomstmogelijkheden. Dat vindt de in Groningen gevestigde stichting Energy Valley.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Stichting Energy Valley uit Groningen, Energy Board, Agriboard en Provincie Noord-Holland zien kansen om een internationaal cluster biomassateelt op zee te ontwikkelen in Noord-Holland Noord. Zij hebben de handen ineen geslagen om dit gezamenlijk op te pakken met overheden, kennisinstellingen en bedrijven.


Zeewierteelt op zee heeft grote toekomstmogelijkheden, vinden deze partners. Er is een toenemende vraag naar biomassa voor de productie van energie en voor raffinage. “Wanneer we de zee gebruiken om zeewier te produceren hoeven we de schaarse landbouwgrond niet te gebruiken en breiden we ons teeltoppervlakte uit.”


Op termijn zou de grootschalige teelt van biomassa op zee ook een interessante sector voor visserij kunnen worden. In 2011 is in de Oosterschelde al een testlocatie voor zeewierteelt geopend, maar er is nog veel onderzoek en innovatie nodig om te kunnen opschalen. De rol van Energy Valley, Energy Board en Agriboard hierin is het verbinden van de verschillende partijen en een gezamenlijke aanpak te creëren. Het doel is om de samenwerking te bekrachtigen en dit thema op de kaart te zetten. Zeekraalwijzer


Tijdens een seminar wordt de website van de zeekraalwijzer gelanceerd, een initiatief van de Zilte Kenniskring om de kennis over zeekraal te vergroten, de drempel voor consumenten om het product te kopen te verlagen, een standaard voor kwaliteit te ontwikkelen en de transparantie in de keten te bevorderen.