economie

01 okt 2013, 21:09

Eemsdelta: grote samenwerking vier gemeenten in Noord-Groningen stap verder

Donderdag 3 oktober wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst de Ontwikkelingsvisie Eemsdelta gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomst ondertekenen de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum en de provincie Groningen op landgoed Ekenstein in Appingedam het convenant ‘Doorwerking ontwikkelingsvisie Eemsdelta’. Daarin spreken de betrokken partijen  af dat zij de Ontwikkelingsvisie Eemsdelta als beleidskader door laten werken naar (inter)gemeentelijke structuurvisie(s), bestemmingsplannen  en het provinciaal omgevingsplan.

Ontwikkelingsvisie Eemsdelta


In de Ontwikkelingsvisie Eemsdelta schetsen de partijen een toekomstbeeld voor het gebied in 2030. De visie is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Eemsmond en Delfzijl, provincie Groningen en de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, Groningen Seaports, het rijk en vele maatschappelijke organisaties.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: