economie

07 aug 2016, 10:10

Commissaris René Paas: “Analyse wijlen Harrie Langman heeft niets aan actualiteitswaarde verloren’

Commissaris René Paas: “Analyse wijlen Harrie Langman heeft niets aan actualiteitswaarde verloren’

De Groningse commissaris van de koning René Paas vindt dat het Noorden veel dankzij verschuldigd is aan de de vorige week overleden econoom Harrie Langman. Deze stelde  in de jaren zeventig als een van de eersten het onbegrijpelijk te vinden dat de natuurlijke hulpbronnen uit het Noorden enkel werden aangewend voor de infrastructuur, mainports en economische groei in de Randstad.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De noordelijke provincies en steden, verenigd in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), hebben met droefenis kennis genomen van het overlijden van Mr. Drs. Harrie Langman.

 

SNN-voorzitter René Paas is onder de indruk van Langman's verdiensten voor het noorden: "Langman stond in de jaren zeventig als minister van Economische Zaken aan de wieg van het regionaal economisch beleid dat oog had voor de potenties van de noordelijke economie. Zijn nota 'Noorden des Lands', uit 1972, betekende een geweldige impuls voor onze regio. In 1996, ten tijde van het kabinet Kok I, legde hij als voorzitter van de commissie Langman met een rapport de basis voor een miljardeninvestering in de noordelijke economie en werkgelegenheid".

 

De door Langman eigenhandig beschreven inleiding in dat rapport heeft volgens Paas nog niets aan actualiteitswaarde verloren. In die inleiding sprak Langman zijn verbazing er over uit dat de natuurlijke hulpbronnen uit het Noorden enkel werden aangewend voor de infrastructuur, mainports en economische groei in de Randstad.
 

Terwijl ook het Noorden belang had bij gerichte investeringsimpulsen en goede verbindingen om de economische groei te versnellen. Volgens Paas heeft Noord-Nederland mede door de Langman-gelden krachtige impulsen kunnen geven aan welvaart en welbevinden in het noorden. “Onze regio is Langman veel dank verschuldigd, we wensen zijn nabestaanden veel troost en sterkte toe"