economie

22 apr 2002, 00:12

Bonden sluiten CAO bij Niemeyer Groningen

Donderdag 11 april hebben vakbonden een principeakkoord bereikt over een nieuw overeen te komen CAO. Werknemers krijgen er structureel 4% loon bij gedurende de looptijd van het contract dat is overeengekomen voor 1 jaar.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Per 1 april worden de lonen met 3% verhoogd, per 1 oktober nog eens met 1% structureel. De minimum vakantietoeslag wordt met dezelfde percentages verhoogd.
‘Daarnaast zijn we blij met het verhogen van de resultaat afhankelijke uitkering tot € 400 per jaar bij het behalen van het resultaat. Voor deze uitkering geldt dat iedere werknemer deze € 400 gaat ontvangen. Dit onder het motto "iedereen heeft op zijn manier bijgedragen aan het resultaat, daarom een gelijke beloning". Daarnaast is een begin gemaakt met het verbeteren van de ouderenregeling. Werknemers kunnen vanaf hun 60-tigste jaar 4 dagen per week gaan werken tegen ongeveer 97% van het salaris waarbij de opbouw van pensioen voortgang vindt als ware er sprake van een 100% dienstverband’, aldus de FNV Bondgenoten.
Ook in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter is afgesproken dat de lonen tot 100% worden aangevuld in geval van een verlengde loondoorbetalingsverplichting. Naast deze afspraken zijn er nog afspraken gemaakt over werkervaringsplaatsen, PC-regeling, fietsenplan en een stressdiagnose die werknemers kunnen laten uitvoeren door een door hen te kiezen organisatie.