economie

05 sep 2014, 10:10

Bedrijfsleven en gemeente willen samen optrekken voor meer werk in Groningen

Leegstaande panden in de binnenstad gebruiken voor nieuwe start-ups. De levendigheid in het centrum vergroten via de creatieve en culturele sector. Ondernemers die mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt gaan helpen. Het overleg tussen het bedrijfsleven en de gemeente Groningen heeft de afgelopen maanden al een aantal gezamenlijke projecten en activiteiten opgeleverd. Alles daarover vandaag in de Groninger Ondernemers Courant:  www.groc.nl

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: