economie

06 sep 2013, 20:08

Aluminium producent Aldel in Delfzijl krijgt een noodkrediet van de provincie Groningen

Aluminium producent Aldel in Delfzijl krijgt een krediet van de provincie Groningen.

Het ministerie van Economische Zaken en de provincie Groningen willen de aluminium producent Aldel in Delfzijl een overbruggingslening van 4 miljoen euro verstrekken zodra daar mogelijkheden toe bestaan. Door de explosief gestegen stroomprijzen van de afgelopen maanden kampt de aluminiumproducent met een financieel probleem.

 

Om het bedrijf perspectief te bieden voor de langere termijn en voor het behoud van werkgelegenheid staat het ministerie en de provincie garant voor leningen van 4 miljoen euro aan Aldel. De leden van Provinciale Staten van de provincie Groningen moeten zich nog uitspreken over het voorstel van Gedeputeerde Staten.

 

Aldel kampt al langere tijd met met problemen door het ontbreken van een level-playing field op de Europese energiemarkt. In september 2012 heeft het kabinet Rutte I een korting van 50 % op de transportkosten van elektriciteit voor Aldel aangekondigd. Deze regeling wordt per 1 januari 2015 geeffectueerd maar het ministerie van Economische Zaken geeft vooruitlopend op deze datum al wel restitutie aan Aldel. Per 1 januari 2014 is er een nieuwe compensatieregeling voor de CO2 kosten voorzien.

 

Het overbruggingskrediet moet bewerkstelligen dat de komende structurele verbeteringen in de kosten voor elektriciteit en CO2 voor Aldel de komende periode bereikt worden. Aldel kan door dit krediet ook werken aan initiatieven op de arbeidsmarkt. Zo is voorzien dat door natuurlijk verloop er een vervangingsbehoefte is van zo'n 100 arbeidsplaatsen in de komende tien jaar. Ook zal Aldel in het kader van het Techniekpact jongeren aan stagewerkplekken helpen.

 

Bij Aldel werken in totaal 340 vaste en 100 flexibele werknemers en het aantal  indirecte werkgelegenheidsplaatsen is zo'n 400.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: