economie

01 dec 2009, 20:08

Groningen Airport Eelde: Vergunning Natuurbeschermingswet

Gedeputeerde Staten van Groningen en Drenthe hebben een vergunning Natuurbeschermingswet verleend aan Groningen Airport Eelde voor de baanverlenging van het vliegveld Eelde.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De baanverlenging kan door de toename van het aantal vliegbewegingen effecten hebben op de Natura 2000 gebieden Zuidlaardermeer, Fochteloërveen en Drentsche Aa. Aan deze vergunning is de voorwaarde verbonden dat onderzoek moet worden gedaan naar de effecten op vogels in de betreffende gebieden, zodra de baanverlenging is gerealiseerd.